Rialacha Nua Peile

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain Óg -

Cad a cheapann tú faoi na rialacha nua sa pheil a bheidh i bhfeidhm ar bhonn trialach? Buanchoiste Rialacha Imeartha CLG a chuirfidh na rialacha nua i bhfeidhm. Chuir an coiste úd moltaí d’athruithe le chéile faoi stiúir David Hassan, Ollamh le Bainistíocht Spóirt. Aithnítear go forleathan nach bhfuil ag éirí go rómhaith le cluichí peil Ghaelach faoi láthair agus go gcaithfear athruithe cuí a dhéanamh chun an fhadhb sin a réiteach.

Baineann na hathruithe leis na gnéithe seo den chluiche:

• An pas láimhe

• An cic taobhlíne

• An marc

• An loca pionóis

• An liathróid a lascáil amach

Táthar ag moladh gan dul thar trí cinn de phasanna láimhe as a chéile sula ndéantar an liathróid a chiceáil. Tá moladh ann go mbronnfar marc ar an té a ghreamaíonn an liathróid i ngiorracht 20 méadar don chúl.

Bhí tréimhse chomhairliúcháin ann inar cuireadh gach uile leasú atá molta faoi bhráid na mbainisteoirí agus na n-imreoirí idirchontae. Cuireadh na moltaí do na hathruithe faoi bhráid na réiteoirí chomh maith.

Déanfar na rialacha nua seo a thástáil ar dtús i gcluichí tríú leibhéal. Tabharfaidh sé seo seans do lucht riartha na gcluichí a mbreith a thabhairt maidir le héifeacht na leasuithe.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.