Ceisteanna

Irish Independent - Seachtain - - Réidh le Plé! -

1. Cad as do Joe agus cén bhliain ar rugadh é?

2. Cathain a d’imir uncail Joe iománaíocht ar son na Gaillimhe?

3. Cé mhéad deirfiúr agus deartháir atá ag Joe?

4. Cathain a thosaigh Joe ag imirt le foireann sinsir a chlub?

5. Ainmnigh dhá rud atá buaite ag Joe thar na blianta.

6. Breac síos dhá scil atá ag Joe mar iománaí.

7. Cad a léiríonn gur imreoir flaithiúil é Joe?

8. Cén gnó atá ag Joe?

9. Cá ndeachaigh Joe agus é ina ambasadóir do UNICEF?

10. Cad a deir Joe faoina shaol in Éirinn?

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.