Téigh go TG4Foghlaim

Irish Independent - Seachtain - - Réidh le Plé! -

https://www.tg4.ie/ga/foghlaim/ceachtanna/ras-na-bpointi/ reamhobair/

Déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis an nasc seo. Tá foclóir agus nathanna cainte iontacha le feiceáil agus le cloisteáil ann.

Mír a hAon

Féach ar an bhfíseán den chéad uair agus féach an dtuigeann tú gach rud atá á rá ag na daltaí.

Ansin tar éis duit féachaint ar an bhfíseán den dara babhta, freagair na ceisteanna a ghabhann leis an bhfíseán. Tá na ceisteanna thíos faoin bhfíseán ar an leathanach seo.

Mír a Dó

Ansin féach ar an dara físeán ar an leathanach seo agus déan na ceisteanna a ghabhann léi.

Mír a Trí

Ansin féach ar an tríú físeán ar an leathanach seo agus arís déan na ceisteanna a ghabhann léi.

Anois agus an obair sin ar fad déanta agat, tá tú réidh le dul i mbun cainte tú féin.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.