Lá Nollag

Irish Independent - Seachtain - - Nuacht -

Dhúisigh mé de gheit, mo dheartháir óg ag léim orm sa leaba. ‘Éirigh, a Phóil! Tá Daidí na Nollag tagtha!’ a scread sé. Síos liom go dtí an seomra suí leis. Bhí mo thuismitheoirí ann cheana féin le mo dheartháir óg eile, é ag oscailt na mbronntanas ar nós an diabhail. Scread mo dheartháireacha amach le háthas nuair a chonaic siad na geansaithe peile a thug Daidí na Nollag dóibh. Bhí áthas orm freisin mar bhí liathróid peile nua ann domsa mar aon le lámhainní, buataisí, camán agus geansaí sacair. Bhí mé ar neamh. Fuair mo dhaid muince nua do mo mháthair, rud a chuir ag gol le háthas í. ‘Away linn’ ansin isteach sa chistin, bhí bricfeasta breá againn agus muid ag caint agus ag comhrá faoi na bronntanais áille. Ar deireadh, b’éigean dom m’éadaí galánta a chur orm don Aifreann. Tar éis dúinn dul ar Aifreann, chuamar go teach mo sheantuismitheoirí. Thug siad airgead dom agus bhí mé lánsásta leis sin. D’fhanamar don dinnéar agus tháinig m’uncail agus m’aintín le mo chuid col ceathracha, Sorcha agus Róisín. Bhí sé deas an dinnéar mór a roinnt leo, ag insint jócanna dá chéile agus ag féachaint ar scannán greannmhar.

1. Aimsigh leagan éagsúil ar gach ceann de na nathanna atá i gcló trom. Anois cuir in abairtí de do chuid féin iad.

2. Cén áit a gcaitheann tú Lá Nollag de ghnáth? Pléigh an t-ábhar sin le do chara.

3. Cad atá ar an liosta don Nollaig agat i mbliana?

4. An maith leat dinnéar na Nollag? Pléigh an t-ábhar sin le do chara.

5. Breac síos cúig fhocal nua a d’fhoghlaim tú ón sliocht seo.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.