Trialacha Teanga Comhthéacsúla - An Teastas Sóisearach 2019

Irish Independent - Seachtain - - Réidh Le Plé! -

A

Tá deich marc ag dul don cheist seo ar an bpáipéar. Molaimid i gcónaí duit an t-alt ina iomláine a scríobh amach ionas nach ndéanfaidh tú dearmad ar aon chuid de.

Scríobh Pádraig an fógra thíos dá chomhscoláirí. Scríobh sé san Aimsir Láithreach é ach ansin chuimhnigh sé go mbeadh an fógra le crochadh an tseachtain dár gcionn. Bhí air an fógra a athscríobh san Aimsir Fháistineach do chlár na bhfógraí. Léigh an fógra thíos agus athscríobh san Aimsir Fháistineach é.

Cuir na briathra atá sa chló trom san Aimsir Fháistineach.

Sampla: Beidh cleachtadh ar siúl i Halla na Scoile Dé Céadaoin.

Ceolchoirm na hIdirbhliana 2019

Bíonn cleachtadh ar siúl i Halla na Scoile Dé Céadaoin. Cuireann an príomhoide lón ar fáil do gach duine. Caitheann gach duine a gcuid feistis don dráma. Ní cheadaíonn an múinteoir d’aon duine teacht déanach. Bronntar ticéid ar thuismitheoirí tar éis an chleachtaidh. Eagraíonn an múinteoir ceoil na hamhráin a chanann na daltaí agus múineann an múinteoir corpoideachais na damhsaí éagsúla do na damhsóirí. An dtugann tú tacaíocht dúinn?

B

Tá deich marc eile ag dul don cheist ghramadaí a leanann ceist na n-aimsirí.

Anseo thíos tá giota téacs leis an iriseoir, Cáit Ní Thuama, faoi dhaltaí scoile ag cabhrú le seandaoine ina bpobal. Athscríobh na habairtí i do fhreagarleabhar.

• Líon na bearnaí in abairtí 2, 3, 4 agus 5 thíos leis an bhfocal is oiriúnaí.

• Aimsigh ainmfhocal amháin san uimhir iolra in abairt a 6 thíos agus scríobh i do fhreagarleabhar é.

Daltaí ag cabhrú leis an bpobal

(a) deas (b) deasa (c) deise

2. Tá Coláiste Naomh Seosaimh suite tuatha (c) tuaithe

1. Sampla: Is i gColáiste Naomh Seosaimh atá na daltaí is ............ in Éirinn.

Freagra: Is i gColáiste Naomh Seosaimh atá na daltaí is deise in Éirinn.

i lár na ……………… . (a) tuath (b)

3. Tá daltaí na hidirbhliana sa scoil ag cabhrú le seanóirí ………… . dteach altranais. (a) i (b) in (c) sa

4. Tugann na daltaí cuairt ar na seanóirí ansin gach seachtain ……………… .. bíonn siad uaigneach agus brónach uaireanta. (a) mar (b) nuair (c) toisc

5. Deir na daltaí go mbaineann siad sárthaitneamh as a bheith ag caint agus ag comhrá ………… .. (a) acu (b) uathu (c) leo

6. Tá caidreamh iontach idir na seandaoine seo agus a gcuid cairde óga.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.