Nóta don Mhúinteoir

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain Óg -

Snáithe: Léitheoireacht Snáthaonaid: Ag cothú spéise, ag tuiscint teanga agus ag úsáid teanga Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste: • sracfhéachaint go minic ar réimse leathan dʻábhar léitheoireachta • tréimhsí taoiléitheoireachta a chaitheamh i gcomhair pléisiúir • an príomhsmaoineamh a aithint • léamh i gcomhpháirt le daoine eile • ábhar dílis a léamh ag leibhéal oiriúnach • taithí a fháil ar chineálacha éagsúla téacsanna

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.