Fo­clóir

The Irish Times - - Arts & Ideas -

Áth an Ghain­imh - Sandy­ford; lon­rach - shin­ing; Banc Cean­nais na hÉire­ann - Cen­tral Bank of Ire­land; díon - roof; toirtéiseach - proudly; caighdeán - stan­dard; Ardán Phort an Iarla - Earls­fort Ter­race; ní amh­laidh - not the case; frea­gracht - re­spon­si­bil­ity

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.