Re­flec­tions on a Scór ad­ven­ture

Wicklow People (West Edition) - - SPORT - NIALL BYRNE Scór na nÓg re­port

DIA duit. Bhí mé ar fhoire­ann Chúil uí Chionaoith chun Tráth na gCeist I Scór na nÓg. Chuaigh muid go dtí Caisleán an Bhar­raigh i Maigh Eo le haghaidh bab­hta cean­nais. Bhí an turas fada ach bhí mé ag tnúth go mór leis an deireadh seach­taine i Maigh Eo. Tháinig muid go Maigh Eo ar oíche de hAoine. Shroich muid an ós­tan ar tim­peall a naoi a chlog. Bhí an ós­tan ar fhe­ab­has. Bhí na háiseanna go maith agus bhí an bia an-bh­lasta. Nuair a d’éirigh muid an chéad mhaidin eile fuair muid bricfeásta blasta san ós­tan. Tar éis an bricfeásta chuigh muid go dtí an tráth na gceist. Bhí sé ar siúl i “St. Ger­ald’s Col­lege”.

Tho­saigh an tráth na gceist ar a haon déag a chlog. Bhí a lán de na ceis­teanna casta ach bhí cú­pla ceist éasca. Bhí tríocha foire­ann ann. D’fhrea­gair muid a lán ceist ach ní raibh sé go leor. Bhuaigh an fhoire­ann ó Cab­hán agus scór said seachtó seacht. Bhí said ar fhe­ab­has.

Iain Mac Siúlaí, Niall Ó Broin agus Liam Ó Néill i gCaisleán an Bhar­raigh.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.