Israel Hayom

חוק הלאום הסעיר את הוועדה המיוחדת בכנסת: 4 ח"כים הורחקו

יוזם החוק, ח"כ אבי דיכטר, אמר בישיבת הוועדה להכנת חוק הלאום: "מספר החוקים של המדינה נעדר חוק שיגדיר את זהותנו" ● ח"כ ציפי לבני: "זה חוק קבורה למגילת העצמאות"

- גדעון אלון, כתבנו בכנסת

הישיבה הראשונה של הווע דה המיוחדת העוסקת בהכנת חוק הלאום היתה סוערת אתמול. יו"ר הוועדה, ח"כ אמיר אוחנה )הליכוד(, נאלץ להרחיק מהדיון אר בעה ח"כים )מיכל רוזין ממרצ, אחמד טיבי ואוסאמה סעדי מהר שימה המשותפת ויואל חסון מה מחנה הציוני( בשל ההפרעות הב לתי פוסקות לדברי הנואמים.

הצעת החוק נועדה לעגן בחוק יסוד את מעמדה של ישראל כמ דינת הלאום של העם היהודי, את אופייה כמדינה יהודית ודמוקרטית, את סמלי המדינה, את ירושלים כבירת ישראל, את השפה העברית כשפה הרשמית, את עקרון השבות ואת עקרון קיבוץ הגלויות. כמו כן מוצע לעגן את הקשר עם יהודי הת פוצות, לתת זכות לשימור מורשת לכל תושבי ישראל ללא הבדל דת או לאום ולעגן את השמירה על המ קומות הקדושים לכל הדתות. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהיה אמור להשתתף בישיבה, נעדר ממנה.

אוחנה אמר כי "מטרת הוועדה היא להוציא תחת ידיה מסמך מכונן שי קבע מי ומה היא מדינת ישראל, מה אופייה ומה טיבה, ולאורו תפעלנה הרשויות". שרת המשפטים איילת שקד אמרה שבחקיקה שלנו חסר עדיין הפרק שמגדיר את ערכי המדינה, ההמנון, השפה והדגל. "החוק הזה הוא היסטו רי", אמרה. שר התיירות יריב לוין אמר כי "החוק הזה בא לומר את המובן מאליו, שמ דינת ישראל היא מדינת העם היהודי". יו"ר האופוזיציה, ח"כ יצחק הרצוג )המחנה הציוני(, הזהיר את הממשלה: "אתם מש חקים באש. מדינה שמקיימת דמוק רטיה ואזרחיה שווי זכויות לא צרי כה בחוסר ביטחון עצמי להגדיר את עצמה מחדש". יוזם החוק, ח"כ אבי דיכטר )הליכוד(: "לא יכול להיות שמספר החוקים ייעדר חוק שיגדיר את זהותנו בצורה הבסיסית ביותר".

 ??  ?? השרה שקד וח"כ אוחנה, אתמול "ישראל היום", 07.07.17
השרה שקד וח"כ אוחנה, אתמול "ישראל היום", 07.07.17

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel