Israel Hayom

פרס אונסק"ו למדעי החיים למכון וולקני

- דניאל רוט אבנרי

מכון וולקני זכה בפרס אונסק"ו לשנת 2017 על תרומתו לחקר מדעי החיים. זו הפעם הרא שונה שישראל זוכה בפרס זה. הפרס הבינלאומי לחקר מדעי החיים מוענק בכל שנה ליחידים ולמוסדות הפועלים בתחום מדעי החיים לטובת שיפור איכות החיים בעולם. הפרס יוענק למכון וולק ני במהלך דצמבר בטקס רשמי. הפרס ניתן למכון על תרומה יוצאת דופן לחקר בתחום מדעי החיים ועל קידום תחומי מחקר התורמים לרווחת האנושות כולה. מכון וולקני נבחר על ידי חבר שו פטים בינלאומי שכולל מומחים בעלי שם עולמי במדעי החיים. פרופ' אלי פיינרמן, ראש מינהל המחקר החקלאי במרכז וולק ני: "הזכייה מהווה הישג אדיר למדינה וממחישה את התרומה שלנו לא רק למדע, לחקלאות ולסביבה, אלא גם לשיתופי פעו לה אזוריים ובינלאומיי­ם לטובת הבטחת ביטחון - מזון לדורות הבאים ולשיפור הרווחה בעולם".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel