Israel Hayom

הצלחה במלחמת המוחות: פחות פורשים מקבע

באכ"א מרוצים: 2017 היא השנה השלישית ברציפות עם פחות "פורשים איכותיים": 21% - לעומת 23.5% בשנה שעברה ו 25.3% בשנת 2015

- לילך שובל, כתבתנו לענייני צבא

"התחושה בקרב אנשי הצבא היא שקשה. לא רוצים להישאר פה, אין סיבה להישאר. אבל מצד שני, אנשים נשארים". כך אמר ל"ישראל היום" קצין בכיר באגף כוח האדם בצה"ל על רקע נתונים חדשים של "בריחת המוחות" מהצבא.

בצה"ל מציינים בסיפוק כי הנתו נים המספריים מצביעים על כך ששנת 2017 היא השנה השלישית ברציפות שבה נרשמת ירידה באחוזים של כוח האדם האיכותי שעוזב ביוזמתו. על פי הנתונים, בשנת 2017 פרשו מהצבא מיוזמתם 21% מכוח האדם האיכותי בצבא, לעומת 23.5% ב 2016 ו 25.3% ב .2015 משנת ,2011 אז עזבו את הצבא רק 16.6% מהאיכותיים, ועד שנת ,2014 אז פרשו מיוזמתם 26.6% מהמו גדרים איכותיים בצבא, נרשמה עלייה עקבית ומדאיגה בפרישת האיכותיים.

בצבא מתגאים כעת בכך שהנתונים מצביעים על ירידה בפורשים מיוזמתם האיכותיים, אך אליה וקוץ בה: באגף כוח אדם מודים שיש פער גדול בין הנתונים המצביעים על ירידה בפרישה לבין התחושות קשות שעולות מהש טח, הנוגעות לשכר לא הולם בדרגות נמוכות ובתפקידים שאינם קרביים; התחושה שאנשי קבע איכותיים רבים עוזבים; ותחושות של חוסר ודאות תע סוקתית בשל פיטורים המוניים בשנים האחרונות, כמו גם עומס עבודה בלתי נסבל בשעות לא הגיוניות.

באכ"א מסבירים מנגד שהנתונים, כאמור, מדברים בעד עצמם. על פי הע מדה הרשמית של הצבא, הירידה בא חוז אנשי הקבע האיכותיים שפורשים מיוזמתם נובעת מההשפעות החיוביות של מסלול השירות, מהאצת והצערת קידומים, כמו גם שיפור בתנאי השכר ותנאי השירות של משרתי הקבע.

אך לפי משרתים רבים שעימם שוחח "ישראל היום", השיפור הזה אינו מספק. כך אמרה סרן ג', בת 27 המשרתת באחד מבסיסי צה"ל בדרום: "מישהו שם למ עלה צריך להתעורר. אני נמצאת בצבא כבר כמה וכמה שנים, ואף פעם לא ראיתי כל כך הרבה אנשים טובים עוז בים, או רוצים לעזוב. זה נובע משילוב של הכל: חוסר ודאות, עומס העבודה, העובדה שמסביב רואים אנשים טובים עוזבים, ורק הבינוניים נשארים. אף אחד לא רוצה להיות חלק מארגון בי נוני, שכולם סביבו בינוניים".

בצה"ל מסבירים, מנגד, שבתקופה האחרונה מחלק הצבא תמריצים כספיים נרחבים למשרתים האיכותיים שנשא רים ואפשרויות לצאת ללימודים על חשבון הצבא. עוד מציינים בצבא את האתגר הגדול בשירות הקבע והעובדה שלמשרתים יש הזדמנות לעשות ולנהל פרויקטים משמעותיים מאוד, שאינם בנמצא באזרחות. "הבעיות היום הן לא חדשות, אלא בעצימות אחרת", מודים באכ"א, "התחושה היא שקשה, לא רו צים להישאר פה, חסר, כדאי ללכת, אין למה להישאר. מהצד השני, אנשים נשארים, לא רוצים ללכת".

על פי העמדה הרשמית בצבא, הירידה באחוז אנשי הקבע האיכותיים שפורשים מיוזמתם נובעת מההשפעות החיוביות של מסלול השירות, מהאצת קידומים ומשיפור בשכר

 ?? צילום ארכיון: יהושע יוסף ?? חיילים ביחידת 8200
צילום ארכיון: יהושע יוסף חיילים ביחידת 8200

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel