Israel Hayom

"הנתונים על רישום התיקים - טירוף מערכות"

סערה בעקבות הפרסום ב"ישראל היום", שלפיו ל 1 מכל 8 אזרחים יש תיק במשטרה ● יו"ר ועדת הפנים, ח"כ דוד אמסלם: אקדם את הצעת החוק למחיקת רישום פלילי

- איציק סבן כתבנו לענייני משטרה

"הנתונים שנחשפו ב'ישראל היום' מצמררים ומדאיגים", כך אמר אתמול ח"כ מיקי לוי )יש עתיד( בעקבות הפרסום, שלפיו לכמיליון אזרחי ישראל קיים רישום במשטרה אף כי מעולם לא הועמדו לדין פלילי.

"העובדה כי אחד מכל שמונה אזרחים בישראל נושא אות קין של רישום פלי לי, בלי שנשפט וללא שהיה ביכולתו להגן על עצמו, היא מצב לא נורמלי, מדובר בטירוף מערכות", אמר ח"כ לוי, "הגיע הזמן להפוך את היוצרות ולתקן את העיוות הנורא שיוצר עוול ליותר ממיליון אזרחים בישראל".

יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, ח"כ דוד אמסלם, הבטיח אתמול לקדם את הצעת החוק למחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות שעברה כבר בקריאה טרומית. "המשטרה גם עוצרת, גם חו קרת וגם מחליטה באיזו עילה לסגור תיקים. זה חצוף", אמר ל"ישראל היום".

על פי נתוני המשטרה, 1,020,359 אזרחי ישראל נמצאים כיום ברישו מים פנימיים של המשטרה, אף שמ עולם לא הועמדו לדין פלילי. מתוך 2,232,009 תיקים שנסגרו על ידי המ שטרה, רק 1,056 נסגרו מחוסר אשמה. יותר ממיליון תיקים נסגרו בשל חוסר עניין לציבור, ומספר דומה נסגרו בשל חוסר ראיות. המשטרה מנהלת שני מא גרי מידע על אזרחים: מאגר אחד הכו לל שמות של אזרחים שהורשעו בבתי משפט ובבתי דין פליליים, ומאגר נוסף הכולל רישומים פנימיים של אזרחים שעומדים ותלויים נגדם חקירות ומש פטים, וכאלה שתלונות בעניינם נסגרו בשל חוסר עניין לציבור וחוסר ראיות.

"העובדה שהמשטרה מודיעה לא זרחים שהתיק בעניינם נסגר מחוסר ראיות גורמת להכפשתם סתם", אומר ח"כ אמסלם, "הם סוגרים תיק ומשח ררים ועל הדרך מכפישים. המשטרה בניגוד עניינים בעניין הזה. אולי הם חוששים מתביעות על זה שהם עוצ רים סתם, אז הם 'מדביקים' עילה. אם אין ראיות, אז שיתכבדו להתנצל בפני האזרח שהם עצרו ולא יכתימו אותו".

"עוול אפילו לקצינים"

גם ח"כ לוי מקדם בשנה האחרונה הצעת חוק שנועדה לתקן את המעוות ולקבוע ברירת מחדל, שלפיה במקרה שלא נמצאו ראיות מספיקות לאישומו של אדם, ייסגר תיק החקירה נגדו בעי לה של חוסר אשמה ורישומו יימחק מרישומי המשטרה.

"צריך להבין שאזרח כזה אינו יכול להוציא תעודת יושר ולכן נמנעות ממנו זכויות רבות", הוא אומר, "לעי תים אף נוצר אבסורד כשקצינים קרביים שעשו שירות מפואר בצבא לא יכולים להוציא רישיון לאקדח ואפשרויות תע סוקה רבות נמנעות מהם בגלל מעשה של משובת נעורים שנגמר ברישום פלילי". בהצעת החוק שהגיש מצוין: "תיקי חקירה שנסגרים מחוסר ראיות הם חזון נפרץ בישראל... יש לדעת כי רישום חשדות כנגד אדם מהווה ענישה כנגדו, גם אם הענישה לא מוטלת ישי רות בידי מערכת המשפט. עצם הכתם הציבורי מלווה אותו ופוגע בשמו הטוב, פוגע באפשרויות הפרנסה שלו ופוגע ביכולותיו להתמנות לתפקידים שונים".

ח"כ בצלאל סמוטריץ' התייחס אף הוא לפרסום וצייץ: "הפליליזציה של המרחב הציבורי היא חלק מהאקטיביזם השיפוטי ותפיסת הכל שפיט, ששוללת לגיטימ ציה ממערכות טיפול אחרות". ח"כ דב חנין הפנה שאילתא במליאה לשר לביט חון הפנים והדגיש: "משהו פה לא תקין".

יו"ר ועדת הפנים ח"כ דוד אמסלם: "אולי המשטרה חוששת מתביעות על מעצרי שווא, אז הם 'מדביקים' עילה. אם אין ראיות אז שיתנצלו בפני האזרח ולא יכתימו אותו"

 ??  ?? "ישראל היום", 26.07.17
"ישראל היום", 26.07.17
 ?? צילום: דודי ועקנין ?? ח"כ דוד אמסלם
צילום: דודי ועקנין ח"כ דוד אמסלם

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel