Israel Hayom

העתירה נגד ניצב ריטמן: "המשטרה החליפה גרסאות"

באת כוחה של המשטרה טענה כי המפכ"ל קיבל את חוות הדעת של מח"ש, הקובעת כי יש להעמיד את ניצב רוני ריטמן לדין פלילי בגין הטרדה מינית ● בהתכתבות אחרת טענה כי המפכ"ל לא ראה זאת

- יאיר אלטמן, כתבנו לענייני משפט

בג"ץ דן אתמול בעתירה שה גישה קצינת המשטרה צ', הטוענת כי הוטרדה מינית על ידי ראש יחידת 433 במשטרה, ניצב רוני ריטמן. העתירה הוגשה נגד החלטת המפכ"ל להשאיר את ריטמן בתפקיד, למרות קביעת מח"ש כי יש להעמידו לדין פלילי.

בדיון סתרה את עצמה באת כוחה של המשטרה כשטענה כי המפכ"ל רוני אלשיך קיבל את חוות הדעת של מח"ש כשהחליט להשאיר את ריטמן בתפקיד, אף שבהתכתבות קודמת בתוך אותו תיק הצהירה הפרקליטות כי המפכ"ל כלל לא ראה את חוות הדעת של מח"ש. השופטים הפסיקו את הדיון וביקשו מעורכת הדין לבדוק את דבריה.

במסגרת הדיון, פרקליטת המשט רה הודתה בכך ש"הדברים שריטמן עשה לא היו בסדר" ודיווחה לביהמ"ש כי ריטמן קיבל בעקבות כך "הדרכה מנהלתית". השופטים שאלו אותה מה בעצם היתה העבירה שבגללה נעשתה אותה הדרכה, והפרקליטה השיבה שלא היתה עבירה.

"ריטמן צריך להיות מודח"

העתירה שהגישה צ', שטענה כי הוטרדה מינית בידי ריטמן וסבלה מה תנכלות מצידו, מבוססת על חקירת מח"ש שלפיה ריטמן ניסה לכפות את עצמו בכוח עליה והטריד אותה מי נית באופן חוזר ונשנה במילים בעלות אופי מיני.

צ' פנתה לבג"ץ נגד השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, המפכ"ל וריטמן, בבקשה לבטל את החזרתו של ריטמן לתפקידו - כמי שעומד בראש יחי דת החקירות החשובה והרגישה ביותר במשטרת ישראל. הקצינה טוענת בע תירתה כי ההחלטה להחזיר את ריטמן לתפקידו אינה סבירה באורח קיצוני לנוכח הראיות שעלו בחקירת מח"ש.

עורך דינה של צ', חי בר אל, ממשרד עורכי הדין בר אל יונש ושות', אמר בדיון: "צריך להסתכל למציאות בעי ניים - מח"ש המליצו להעמיד את רי טמן לדין. ריטמן למצער צריך להיות מודח. האבסורד הוא שריטמן לא הועמד לדין כי צ' הצליחה להדוף את האחי זה של ריטמן. בסוף עם כל הטיעו נים המחוכמים האלה אנחנו נישאר עם מפקד להב 433 שהטריד מינית, ועם נשים שמפחדות להתלונן על הטרדות כי הוא הושאר בתפקיד וקיבל גיבוי מהמפכ"ל".

 ?? צילום: מרים צחי ?? ניצב ריטמן
צילום: מרים צחי ניצב ריטמן

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel