Israel Hayom

אישום: בן 51 ביצע מעשים מגונים בבן 14 בפארק מים

- צבי הראל

דרור ברנדלר, בן 51 מצפרייה, הואשם אתמול בביהמ"ש המחו זי בתל אביב במעשים מגונים בבן 14 ששהה בבריכה בפארק המים "ימית "2000 בחולון. על פי כתב האישום, המעשים בוצעו ב 18 בחודש זה, עת שהה הקטין בבריכה והנאשם עמד סמוך אליו.

בבקשה למעצר עד תום ההלי כים ציינה התובעת כי אף שהנא שם הוא ללא עבר פלילי, "במ עשיו הוכיח כי קיים חשש סביר שאם ישוחרר ממעצרו יפגע בק טינים נוספים, תוך שהוא מנצל באופן ציני את העובדה כי הקטין נמצא בבריכה בביגוד מינימלי. מסוכנתו של הנאשם גוברת לאור העובדה שלאחר שביצע את המ עשים במתלונן, נכנס לשירותים ונגע בישבנו של ילד בן ,9 שיצא מהשירותים בוכה ומפוחד".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel