Israel Hayom

עיריית ת"א מקצצת: ממאבטח בכל גן - לסיור על אופנוע; ההורים זועמים

-

מכתב שנשלח למנהלי עשרה אשכולות גני ילדים ברחבי תל אביב הצליח להוציא את ההורים משלוותם - חודש לפני פתיחת הלימודים. במכתב, שכותרתו "עדכון תפיסת האבטחה לשנת תשע"ח", נכתב: "על פי החלטת מחלקת הביטחון של עיריית תל אביב־יפו, עודכנה תפיסת האבטחה בגנים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח. על פי התפיסה החדשה, יהיה מעבר מדורג מאבטחה סטטית של מאבטח צמוד לאבטחה מדלגת על בסיס סיור רכוב על אופנוע". לפי העירייה, "המכתב מפרט את האשכולות שעליהם תחול תפיסת האבטחה החדשה באזורים כגון הדר יוסף, דיזנגוף, ליסין, דב הוז ועוד".

הורי הילדים ששמעו על המכתב זעמו. אחת מהם, אורית אופיר, שבתה לומדת במתחם הגנים בהדר יוסף, אמרה: "נגמרו הפיגועים במדינה? הכל פה שקט? אני לא מבינה איך מקבלים החלטה כזאת בזמן כזה! בעיריית ת"א לא שומעים חדשות? לא יודעים מה קורה בירושלים? לא שומעים את כל האיומים? זה פשוט אבסורד. מפקירים את הילדים שלנו במטרה לחסוך עוד כמה שקלים מתקציב האבטחה".

מעיריית תל אביב נמסר בתגובה כי "משטרת ישראל היא שמעניקה תקנים לשמירה בגני הילדים לפי שיקול דעתה המקצועי. לאור הגידול העצום במספר אשכולות הגנים, והואיל ומספר התקנים של המשטרה אינו גדל, התאימה מחלקת הביטחון בעירייה את האבטחה למציאות החדשה. במקום שומר סטטי בכניסה יתקיימו באופן קבוע סיורים רכובים של אנשי אבטחה מקצועיים, וכן הותקנו בכל גני הילדים קודנים אשר שומרים על השערים סגורים ואינם מאפשרים לזרים להיכנס למתחם הגן".

עוד נמסר כי "ההחלטה התקבלה במסגרת התייעצות עם גורמי המקצוע העירוניים, משטרת ישראל וועדי ההורים. עיריית תל אביב־יפו ממשיכה ומתקצבת כ־01 מיליון שקלים לטובת אבטחה במוסדות חינוך, זאת ללא קבלת החזר מהמדינה".

 ??  ?? הסדר אבטחה במחלוקת
הסדר אבטחה במחלוקת

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel