Israel Hayom

חשש מהתלקחות: תושבי ביר הדאג' מסרבים להסדר פינוי

המדינה קוראת לתושבי הכפר הבדואי בנגב לפנות חלק מהשטחים שאליהם פלשו, כפי שקבע בית המשפט ● היום: הפגנת ענק של תושבי ביר הדאג' תחת הכותרת "די לממשלת הדחפורים"

- חזי שטרנליכט

האם אנחנו עומדים לפני פינוי אלים של כפר בדואי בנגב? מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, יאיר מעין, קורא לתושבי הכפר ביר הדאג' לזנוח את מאהל המחאה שהקימו מול משרדי הרשות בבאר שבע ולהסכים להסדר המיוחד שגובש עבורם.

על פי ההסדר, תושבי הכפר זכאים לקבל ללא תמורה מגרש ביישוב שהמדינה תכננה ומפתחת עבורם בביר הדאג'. שליש מהתושבים יוכלו להישאר במגרשים שעליהם הם יושבים כיום, והם נדרשים להוציא היתרי בנייה על מנת לבנות שם את ביתם כחוק.

היישוב החוקי יכלול כ 1,600 יחידות דיור במגרשים של כדונם וכולל גם אזור תעשייה. ביישוב החדש והחוקי כבר פועלים בתי ספר וגני ילדים, שאליהם נוסעים כיום התלמידים מהיישוב הלא חוקי. הרשות מתכננת שטחים למסחר, לתיירות ולחקלאות לתושבי המקום ביישוב החדש. היישוב ביר הדאג' נבנה כולו באופן לא חוקי. על פי קביעת בתי המשפט, התושבים פלשו לאדמות מדינה, ביצעו שם בנייה בלתי חוקית, ויש לפנותם. המדינה יזמה הכשרת מגרשים ותכנון יישוב חוקי ומוסדר בתיאום עם התושבים, והמגרשים יימסרו לצעירים במחיר מופחת ולזכאים ללא תמורה.

תושבי ביר הדאג' לא נענו לקריאות של רשות הפיתוח, אף על פי שהובהר להם כי עיכוב בהצטרפות להסדרה מצמצם את שיעורי הפיצויים המופלגים שהוצעו להם. שר החקלאות אורי אריאל, הממונה על הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, קרא אף הוא לתושבי ביר הדאג' להצטרף להסדרה החוקית. תושבים שיוסיפו לאחוז באדמות מדינה שלא כחוק יועברו לטיפול גורמי האכיפה, על פי פסיקות בתי המשפט והצווים שהוצאו נגדם.

הניסיונות להסדיר באופן חוקי את מעמדם של תושבי ביר הדאג' נמשכים זה כמה שנים. בשנת 2014 אישרה מועצת מקרקעי ישראל מתווה חריג ומיטיב עבור תושבי הכפר. על פי ההחלטה, הוצע לכל משפחה שתחתום על ההסדר נחלה של חמישה דונמים, לעומת מגרש של כ 800 מטרים המוענק בהסדרים הרגילים.

כמו כן, הפיצוי הכספי בביר הדאג' הוגדל ל 100 אלף שקלים, לעומת עשרות אלפי שקלים בודדים בהסכמים הרגילים. ההסכם החריג שאושר במועצת מקרקעי ישראל הוא תולדה של התחייבות היסטורית משנת ,2006 שעד כה לא יצאה לפועל בגלל התנגדות התושבים.

הסדרת ביר הדאג' היתה אמורה לצמצם את הפלישה משטח של 20 אלף דונמים לכ 6 אלף דונמים בלבד.

משתי"ל נמסר בתגובה כי "המפגינים יגיעו היום בבוקר להפגנת מחאה שכותרתה: 'די לממשלת הדחפורים', שתתקיים בסמוך למשרדי הרשות. המפגינים ידרשו מהשר אורי אריאל לעצור את הריסות הבתים בכפרים".

 ??  ?? היישוב החדש שנבנה לתושבי ביר הדאג'
היישוב החדש שנבנה לתושבי ביר הדאג'
 ?? צילום: ליאור מזרחי ?? יאיר מעין
צילום: ליאור מזרחי יאיר מעין

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel