Israel Hayom

הצעת חוק: לאסור מכירת סיגריות עד גיל 21 גם צה"ל מתגייס

שלב נוסף במלחמה בעישון: 20 ח"כים חתומים על ההצעה ● "העלאת גיל המכירה תצמצם את נגישות הסיגריות לבני נוער" ● ומי מתנגד? דווקא שר הבריאות ליצמן

- מיטל יסעור בית אור כתבתנו לענייני בריאות

האם בקרוב תיאסר מכירת סי גריות עד גיל ?21 הצעת חוק שתגן על צעירים מנזקי הטבק הונחה בימים האחרונים על שולחן הכנסת ומבקשת לאסור מכירה, פרסום ושיווק של סיגריות לצעירים עד גיל ,21 ובכך להרחיב את האיסור הקיים בחוק כיום עד גיל .18

על הצעת החוק חתומים 20 חברי כנסת מכל סיעות הבית, ובהם יהודה גליק, תמר זנדברג ומיקי רוזנטל. מטרת הצעת החוק היא לצמצם את הנגישות של בני נוער לסיגריות ול טבק, ובכך לצמצם את היקף הנפגעים מעישון ואת נזקיו בישראל. "רובם הג דול של המעשנים מתחילים להתנסות בעישון ומתמכרים כשהם בני נוער. הבחירה להתנסות בעישון נובעת, בין השאר, מלחצים חברתיים", נכתב בני מוקים להצעת החוק.

ההערכה היא שכ 8,000 איש בישראל מתים בכל שנה מנזקים הקשורים לעי שון, מהם 800 מעישון פסיבי. נוסף על כך, מחקר שנערך בחיל הרפואה גילה שבמהלך השירות הצבאי, בגילים שא ליהם מתייחסת הצעת החוק, מזנק שי עור המעשנים בכ 40 אחוז. בגיוס עישנו 26 אחוז מהצעירים ובשחרור 36.5 אחוז. רוב מי שהפסיקו לעשן לפני הגיוס 56) אחוז( חזרו לעשן במהלך השירות.

"נתונים קשים אלו מעידים כי הנג שת מוצרי הטבק לבני 18 היא גורם סי כון להתחלת עישון, להתמכרות ולחזרה לעישון", מציינים חברי הכנסת שהגישו את ההצעה, "העלאת גיל איסור מכירת מוצרי טבק תוביל לצמצום משמעותי בנגישות בני הנוער למוצרי טבק, ות צטרף לצעדים נוספים שאומצו בשנים האחרונות לצמצום העישון בקרב בני הנוער בכלל ולצ מצום הנגישות שלהם לטבק בפרט". הצעת החוק משלימה את המהלך שעליו הודיע לאחרו נה הרמטכ"ל גדי איזנקוט - "צה"ל נקי מעישון". בחודשים הקרובים הבטיחו בצה"ל שתופסק מכירת סיגריות בשקמיות )כוורת( והחליטו לאסור עי שון בבסיסים, למעט במקומות המיועדים לכך, ולאסור עישון ברכבים צבאיים.

מהלך זהה לאיסור מכירת סיגריות לבני 21 ומטה ננקט במדינות ובמחו זות רבים בארה"ב, ובהם קליפורניה, הוואי, בוסטון, ניו יורק וסן פרנסיסקו. ממחקרים שנעשו בארה"ב עולה שהמה לך צמצם את שיעור העישון בקרב בני נוער ב 50 אחוז.

מי שלא תומך בהצעת החוק הזו הוא, באופן מפתיע, שר הבריאות יעקב לי צמן. בפנייה שנשלחה אליו בנושא מטעם המועצה הישראלית למניעת עישון, השיב ליצמן: "בימים אלה אני מקדם מספר תיקוני חקיקה בתחום הג בלת העישון במקומות ציבוריים ופר סום מוצרי טבק. כמו כן, אני מוביל הקמה של קו גמילה לאומי. לאור זאת, איני רואה מקום למהלכי חקיקה נוספים".

הצעת חוק אחרת שאליה שותפים חלק מהמחוקקים שה גישו את הצעת החוק הנוכחית, קובעת כי תיאסר מכירת סי גריות למי שנולד החל משנת ,2010 כך שדור העתיד יזכה לחיים בריאים יותר ללא עישון.

 ?? צילום אילוסטרציה: יהושע יוסף ?? למצולם אין קשר לכתבה
צילום אילוסטרציה: יהושע יוסף למצולם אין קשר לכתבה
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel