Israel Hayom

משלמים יותר: פערי ענק במחירי מוצרי טואלטיקה

משרד הכלכלה: מחירי המוצרים ברשתות הפארם הגדולות גבוהים בכ־%02 מאשר ברשתות השיווק

- חזי שטרנליכט

תוצאות כאלו הצליחו להפתיע אפילו את זקני משרד הכלכלה והתעשייה. המחירים ברשתות שיווק המזון וגם בבתי המרקחת הקטנים - שלא נהנים מכוח קנייה משמעותי - נמצאו גבוהים בכה%02 מברשתות הפארם הגדולות.

מחיר סל מוצרי טואלטיקה שנבדק נמצא במחיר הגבוה ביותר ברשתות הפארם הגדולות, כ־995 שקלים, לעומת הנמוך ביותר שעומד על 500 שקלים בבתי המרקחת הקטנים.

הסקירה ההשוואתית של מוצרי הטואלטיקה בוצעה ב־65 סניפים בפריסה ארצית רחבה, אשר כללה רשתות פארם, חנויות פארם קטנות ורשתות שיווק מזון. איסוף המחירים בוצע עבור 28 מוצרי טואלטיקה נבחרים בקטגוריות משחת שיניים, סבון, שמפו, מרכך שיער ודאודורנט, המוצרים בסל ההשוואה זהים ונמצאו בכלל ערוצי הרכישה.

תמונת המצב שהתקבלה מממצאי הבדיקה העלתה פערי מחירים של 19.3% במותגים שונים ברשתות הפארם הגדולות 599.8( שקלים) ביחס לרשתות שיווק המזון 502.8( שקלים) 19.8%־ו ביחס לחנויות הפארם הקטנות 500.7( שקלים).

במשרד הכלכלה ציינו כי בהינתן תחשיב הכולל מבצעים משולבים עומד הפער על 7.8%־כ (כדי לזכות בהנחה נדרש הצרכן לרכוש מוצרים שספק שיש לו צורך בהם במועד הקנייה). במשרד וברשות לסחר הוגן וברשות ההגבלים העסקיים מקדמים צעדים שמטרתם להגביל את כוחן של רשתות בעלות כוח שוק גדול המנצלות את הצרכנים, ולהגביר את השקיפות למטרת צרכנות נבונה.

שר הכלכלה, אלי כהן, אמר בתגובה כי "נפעל לקדם שקיפות על מנת שהצרכנים יוכלו לבצע צרכנות נבונה, וכן לקדם תחרות ולהגביל את כוחם של גופים בעלי נתח שוק גבוה המנצלים זאת לגביית מחירים גבוהים".

משרד הכלכלה מתכוון לפעול לבחינת ענפים נוספים מעבר לטואלטיקה במטרה להפחית את יוקר המחיה.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel