Israel Hayom

לראשונה: התכנסה ועדת החקירה הפרלמנטרית למתן אשראי לטייקונים

- דניאל רוט אבנרי

ועדת החקירה הפרלמנטרית למתן האשראי לאליעזר פישמן ולגופים נוספים התכנסה אתמול לראשונה. יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני) אמר כי "המנדט שניתן לנו על ידי הכנסת הוא לבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות והשיקולים שנשקלו מאז שנת 2003 בכל הנוגע לאשראי שניתן ללווים עסקיים גדולים, ואנחנו מתכוונים לעמוד במשימה". ח"כ יואב קיש אמר כי "אנחנו לא מחפשים לצלוב אף אחד. אפשר להשיג אותו הישג בלי ההצגה התקשורתית". הקמת הוועדה, שמונה תשעה חברי כנסת בלבד, קודמה על ידי ועדת הכלכלה, אך אל הדיון הראשון שנערך בה אתמול הוזמנו כלל חברי הכנסת.

 ??  ?? הוועדה מתכנסת, אתמול
הוועדה מתכנסת, אתמול

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel