Israel Hayom

70 שמות לירושלים - מחשבות לט' באב

- דניאל גולדמן

ל כאורה, העניין הפשוט ביותר. לקבוע את הנושא המרכזי במשרד החינוך "ירושלים" - לרגל שנת החמישים לשח רורה ואיחודה ובהתאם, כנושא מרכזי לקייטנות החופש הגדול. בהחלט ציון דרך חשוב ודבר שמאחד את עם ישראל. ירושלים כבירת הנצח של מדינת ישראל המאוחדת בריבונות יהודית.

רק מתברר שמעמדה של ירושלים לא שווה בעיני כולם. יש מי שרואה בה תחילת תהליך המשיח לקראת בניית בית המ קדש השלישי, יש מי שרואה בה את התגשמות הרעיון הציוני המדיני כבירה וסמל לשלטון ולריבונות, ויש מי שרואה את האוכלוסייה הערבית של מזרח ירושלים כאוכלוסייה החיה תחת כיבוש, ובכלל זה ירושלים צריכה להכיל לא רק את בירת ישראל אלא גם את בירת המדינה הפלשתינית לכשתקום. די לנו להביט בנפיצות הר הבית ואל אקצא כדי להבין שלצער נו, ירושלים עוד לא המוקד של שכינת שלום במזרח התיכון.

מה שבטוח הוא שכאשר ירושלים עולה לכותרות כחלק מסיקור תקשורתי נרחב על "הדתה", עלינו להכיר בכך שי רושלים רחוקה מלהיות קונצנזוס לאומי.

ומעל כל זה מגיע ט׳ באב, צום הבא להזכיר לנו את חורבן ירושלים. בדיוק כמו יום ירושלים זהו יום בשנה שלא נהנה מציון רחב בכל המגזרים, אלא בעיקר בצד הדתי של הצי בוריות הישראלית. ודווקא אלו שחשוב להם ציון ירושלים, גם בחורבותיה, וגם באיחודה - צריכים להכיר שרק על ידי היכרות עם כך שלירושלים שם ומשמעות שונים כמעט לכל אחד מאיתנו, רק אז אפשר יהיה להרכיב מחדש את סיפורה של ירושלים כסיפור לאומי, ולא רק מגזרי, דתי או פוליטי.

אולי זאת לא צריכה להיות הפתעה בכלל. אפילו במדרש מוזכר שלירושלים יש שבעים שמות, אף על פי שהמדרש עצמו לא מפרט. יכול והרעיון מקביל לכך שלתורה יש שבעים פנים. רעיון שבעים השמות יכול לרמוז לנו על הסיפור המורכב של ירושלים. אין צורך לברוח מזה, ואולי להפך.

ירושלים בהיסטוריה המודרנית של ישראל ממשיכה להיות מוקד לחילוקי דעות, והעיר בעצמה מחולקת למגזרים שונים - יהודים חילונים, דתיים, חרדים, ערבים. עיר שלא ממש חוברה לה יחדיו, למרות השאיפה הלאומית, הדתית ואף הרוחנית.

אישית, אני מעוניין שירושלים תהיה חלק מהותי ממערכת החינוך ואין ראוי יותר מכך שהשנה הזאת תהיה בראש שמ חתנו. עם זאת, עלינו להכיר שלירושלים משמעויות שונות ומגוונות לאזרחי המדינה ומהותי להביא את זה בחשבון כאשר מנגישים את העיר לילדי ישראל ובכלל.

לקראת ציון חורבן בית המקדש בתשעה באב כדאי לזכור שלירושלים יש שבעים שמות ובאופן פרדוקסלי הדרך לראות את ירושלים מיוחדת ומאחדת, זה קודם כל להכיר בזוויות השונות מאוד בין האנשים והאוכלוסיו­ת השונות.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel