Israel Hayom

אל תטביעו את יוקרת הצוללות

- יובל ארד

מ אז סוף שנות ה 80 עסקו משלחות של אנשי חיל הים בתכנון פרויקט צוללות הדולפין. רבים מראשי הפרויקט היו בכירי שייטת הצוללות אז וקצינים שצמחו מתוך השייטת לתפקידים מק צועיים בחיל הים. הכרתי את חלקם מקרוב. הם היו מפקדיי בשנות ה 80 כשהפלגנו יחדיו, ימים ושבועות, במים עמוקים, במקומות שהשתיקה יפה להם גם כיום. זו היתה חבורה ערכית, מקצועית ומ קצוענית של אנשים שקשרו את חייהם ואת גורלם בכלי המורכב, המסוכן והבטוח הזה.

מתכנני הדולפין רצו להבטיח כי יישמר היתרון הצבאי המוחלט של זרוע הים באגן המזרחי של הים התיכון ואף מעבר לו. הם ראו בחזונם כלי שיקנה למדינת ישראל יכולות אסטרטגיות מן המעלה הרא שונה, המאפשרות נשיאת כלי נשק מגוונים בעלי השפעה מכרעת בשדה הקרב העתידי. הם רצו להב טיח יכולות תמרון מרביים תוך שמירה על חשאיות ולאפשר גם שרידות ארוכת טווח בלב ים.

דור צוללות הגל, שנקלט בחיל הים במחצית שנות ה ,70 מנה 3 צוללות. תפיסת הביטחון שהובילה לק ליטתן של שש צוללות חדשות בתוך שנים ספורות חייבה להרחיב ולהגדיל את מחזורי הגיוס ולקלוט צוותים חדשים. בהיעדר יכולת לתאר את המבצעים הגדולים, שבהם נטלו חלק לוחמי הצוללות, נשענה תדמית השייטת על הביטוי התקשורתי - "הכלי הכי יקר בצה"ל", כינוי שהוצמד לה בדין.

אסור שעמל של שנים בבניית המותג של שייטת הצוללות והפיכתה למבוקשת אצל המתגייסים, ישקעו במצולות. השייטת, לוחמיה ומפקדיה אינם חלק מהמערבולת

החקירות האחרונות, העוסקות בהליכי הרכש של הצוללות, הן כרעם ביום בהיר. הן חושפות מערכת מורכבת של קבלת החלטות מקצועיות, אסטרטגיות, מדיניות ופוליטיות, ומאיימות לחשוף שיקולים כל כליים זרים שהשתרבבו, אולי, לתוך התהליך.

נדמה לי שלא בכדי נפקד עד כה מקומם של אנשי הצוללות מן החקירה. רק כ 2,000 איש, חיילים וק צינים, שירתו מאז קום המדינה ועד היום בשייטת הצוללות. מהיכרותי מדובר בחבורה קטנה וער כית, יוצאת דופן באיכותה ונדירה ביושרתה. מפ קדי השייטת וקציניה הבכירים, שליוו את פרויקט צוללות הדולפין מראשיתו ועד למסירתן, ראו מול עיניהם את בניין הכוח, את שדרוג היכולות, את כלי הנשק המכריעים שתישא בבטנה ואת ביטחונם של הצוללנים שיפליגו בה.

אבל הגל העכור העולה מן הים מביא עימו כותרות המאיימות להפוך את הצוללות ל"כלי הכי מושחת בצה"ל". אסור שעמל של שנים בבניית המותג של שייטת הצוללות והפיכתה למבוקשת אצל המת גייסים, יירדו לטמיון וישקעו במצולות.

לכן ראוי לזכור כי שייטת הצוללות, לוחמיה ומ פקדיה אינם חלק מהמערבולת. צריך, כמובן, לאפ שר למשטרה ולפרקליטות למצות את החקירה ויש לקוות כי יוכח שלא נפל רבב בהליכי קבלת ההחל טות. אבל יש לוודא שתהיה הפרדה בציבור, בדרגי הפיקוד ובצמרת המדינה בין יחידה צבאית קטנה, ערכית ואיכותית לבין הליכי הרכש.

כפרשות קודמות לפניה, גם "פרשת הצוללות", כשיתבררו הפרטים, תשנה עוד מעט את שמה ותנציח את שמו של מי מגיבוריה. נראה שכמה מתקוטטים לעת הזו על התואר. בינתיים, בואו לא נשפוך את המים עם הצוללת.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel