Israel Hayom

מוזיקה מייד אין איזראל

אילו קונצרטים צפויים השנה לחובבי המוזיקה הקלאסית? התזמורת הפילהרמוני­ת תיפרד מזובין מהטה עם שש יצירות של מלחינים ישראלים ואורחים מרשימים מחו"ל ● התזמורת הסימפונית ירושלים תחגוג 80 שנה עם תשע יצירות ישראליות

- מתן אורן

התזמורת הפילהרמוני­ת הישרא לית והתזמורת הסימפונית ירו שלים פרסמו לאחרונה את תוכנית הקו נצרטים שלהן לעונה הבאה, עונת .2018-2017

לשתי התזמורות יהיו אלו עונות עמוסות סמליות: התזמורת הירושל מית מציינת בעונה הבאה 80 שנים להיווסדה )היא נוסדה ב ,1938 אז נקראה "תזמורת שירות השידור של פלשתינה"(, והתזמורת הפילהרמוני­ת תקיים את העונה האחרונה בניהולו המוזיקלי של זובין מהטה, שהודיע לפני כמה חודשים על פרישתו לאחר כהונה בת 40 שנה )הוא החל לנצח על הפי להרמונית עוד ב ,1961 לפני 56 שנה(.

התזמורת הסימפונית ירושלים תציג בעונה הבאה תוכנית מגוונת, עשי רה, אפילו הרפתקנית לפרקים. תחת שרביטו של המנהל המוזיקלי פרדריק שאזלן תבצע התזמורת לא פחות מ 9 יצירות ישראליות, חלקן בביצועי בכו רה עולמיים. בין המלחינים הישראלים שיבוצעו: ינעם ליף, יוסף ברנדנשוויל­י, אביה קופלמן )מלחינת הבית של התז מורת(, אסף שתיל וראלי מרגלית ועוד רבים. בין השאר, תבוצע יצירה חגי גית מיוחדת שהזמינה התזמורת: 80" לתזמורת ירושלים!", שמונה תמונות שנכתבו בידי שמונה מלחינים שונים, ובהם בטי אוליברו, נועה ביזלי, עמית ויינר ואחרים.

לצד יצירות מקומיות, תנגן התזמו רת גם את הרפרטואר הקלאסי המו כר: סימפוניות מאת בטהובן, מאהלר )השישית(, ברהמס, וגם - שתי סימ פוניות ויצירות נוספות מאת לאונרד ברנשטיין, שהשנה יצוינו 100 שנים להולדתו.

התזמורת הפילהרמוני­ת הישראלית נמצאת בתקופת מעבר. מהטה פורש ובקרוב יצטרכו חברי התזמורת להחליט על יורש. בינתיים תעשיית הניחושים הולכת ומתעצמת: מנהל מוזיקלי יש ראלי? אולי להב שני? אולי שם גדול מאירופה כמו ולדימיר יורובסקי או מנפרד הונק? בינתיים הכל השערות.

דווקא בגזרת הרפרטואר אין הרבה חידושים בעונה הבאה של התזמורת. במרכז התוכנית יעמדו סימפוניות של מאהלר )הראשונה והשביעית(, ברוקנר )התשיעית עם מהטה(, ברהמס, שומאן, שוסטקוביץ )החמישית( ובטהובן. לצדן תנגן התזמורת שש יצירות מאת מלחי נים ישראלים - כולם גברים אגב - כמה מהן חדשות, כמו יצירתו של עמית פוז ננסקי בעלת השם האירוני "הערת שו ליים", היצירה "שבילי אור" מאת ליאור נבוק שהוזמנה במיוחד על ידי הפילה רמונית, וכן יצירות מאת חיים פרמו נט, יוסף ברנדנשוויל­י וגם מרק לברי המנוח, שזובין מהטה ינצח על יצירתו הפופולרית ביותר "מחולות ישראליים" בקונצרט האחרון שלו כמנהלה המוזיקלי של התזמורת הפילהרמוני­ת הישראלית .(22.7.2018)

התזמורת תארח השנה גלריה מר שימה מאין כמותה של אמנים מחו"ל. בין השמות: המנצחים קיריל פטר נקו, איבן פישר וּוסילי פטרנקו, הפ סנתרניות מאריה ז'ואאו פירש ויוג'ה וואנג, הבריטון מתיאס גרנה ואפילו נגן הטאבלה זקיר חוסיין, שיבצע קונצ'רטו לטאבלה פרי עטו לציון 25 שנים לי חסים הדיפלומטיי­ם בין ישראל להודו .(14.10.2017)

קונצרטים מעניינים נוספים: ביצוע קונצרטי ל"אביר הוורד", האופרה הנה דרת של שטראוס, בניצוחו של מהטה; "סטבת מאטר" מאת רוסיני בניצוחו של ג'נאנדראה נוזדה; ו"פולחן האביב" מאת סטרווינסקי בניצוחו של הספר די פבלו הראס קסדו, בקונצרט שבו תתארח גם הפסנתרנית אולגה שפס, שתנגן את הקונצ'רטו הראשון לפסנתר מאת ליסט.

 ?? צילום: דוד וינוקור ?? התזמורת הסימפונית ירושלים
צילום: דוד וינוקור התזמורת הסימפונית ירושלים
 ?? צילום: עודד אנטמן ?? התזמורת הפילהרמוני­ת הישראלית
צילום: עודד אנטמן התזמורת הפילהרמוני­ת הישראלית

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel