Israel Hayom

משרד הבריאות יממן הסעות עבור ילדי הדסה, אך לא יחזיר הוצאות רטרואקטיבי­ת

- מיטל יסעור בית אור

כמעט חודשיים אחרי שהילדים חולי הסרטן מירושלים עזבו את המחלקה בהדסה, משרד הבריאות הודיע להם כי הם זכאים להסעות ללא תשלום לטיפולים במחל קות ההמטו אונקולוגיו­ת בבתי החולים שיבא, שניידר ואיכילוב.

הוריה של עדי יקיר בת ה ,4 חולת לוקמיה שעברה לטיפול בשניידר, הוציאו עד 4,000 שק לים בחודש בגין נסיעות. "יש משפחות שאין להן רכב ולוק חות מוניות כדי להסיע ילד חולה סרטן לא בתחבורה ציבורית, וזה מינימום 350 שקל. זו ממש קט סטרופה", אמר אביה אורי יקיר.

ראש מינהל הרפואה ד"ר ורד עזרא ענתה לפניית ההורים כי משרד הבריאות יתמוך בהסעות למרכז באמצעות הסדר עם חברת הסעות. עם זאת, ההסדר לא נותן מענה כספי רטרואקטיבי בגין החודשיים הקודמים.

ההורים טוענים שההסדר אינו מספק: "הפתרון שהובטח לא בוצע. משפחות הוציאו אלפי שקלים על נסיעות, אך אינן זכאיות להחזר הוצאות - ראוי שמשרד הבריאות יחזיר גם הוצאות רטרואקטיבי­ות".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel