Israel Hayom

שלד l טומי שמיר

-

הוראות המשחק:

שבצו את המילים שברשימה בתוך תבנית השלד. שימו לב: טעות אחת - וכל בניין השלד מתמוטט.

רשימת המילים:

גרם / חגו / ירק / להק / נגף / סיף / סלע / קפה / גזעי / הובי / המון / טוטם / טופז / יורק / מקסי / סברס / פטיו / קהיר / קוסם / קסדה / תוכי / בדולח / בעל שם / לדינו / מקצפת / קיטנה / הורמון / לוקסוס / סומטרה / ספסופה

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel