Israel Hayom

טריוויה l טומי שמיר

- 2 לחוף איזה ים נמצאת העיר אילת?

1 מהו בעל החיים הקרוב ביותר לאדם מבחינה גנטית?

א. בבון ב. דולפין ג. כלב ד. שימפנזה א. הים האדום ב. ים כנרת ג. ים המלח ד. הים התיכון

3 על שטר של איזה מטבע אפשר למצוא את תמונתו של אברהם לינקולן?

א. שקל חדש ב. יורו ג. דולר ד. פאונד

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel