Israel Hayom

בחרו בחיים

-

אבל התערבב בשמחה עין אחת לא נותרה יבשה אתמול באלעד, בברית המילה של ארי יוסף סלומון. אביו, שמואל, שכל לפני שבוע את אביו יוסף, אחותו חיה ואחיו אלעד בפיגוע הדקירה בבית המשפחה בחלמיש. "בחרנו בחיים", אמר והסביר כי השם ארי נבחר עוד לפני הפיגוע. "אחריו הוא קיבל משנה תוקף כי אחי, אחותי ואבי נלחמו כאריות" ● נצחיה יעקב, עמ' 05 צילום: מרים צחי

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel