Israel Hayom

שר האוצר פועל לשלילת הטבות מס מתורמים לארגון אמנסטי

הארגון, שיצא לאחרונה בקמפיין להחרמת מוצרים מיו"ש, עבר על חוק החרם ● כחלון: "נשתמש בכל האמצעים נגד כל ארגון שיפגע בישראל או בחיילי צה"ל"

- יאיר אלטרמן כתבנו לענייני משפט

שר האוצר משה כחלון פועל לשלול הטבות מס מתורמים לארגון אמנסטי, וזאת על פי חוק החרם. הרקע למהלך הוא קמפיין בי נלאומי שהשיק הארגון לפני כחוד שיים, ששמו 50" שנות כיבוש".

הארגון פרסם באתר האינטרנט שלו, בפרסומים בינלאומיים ובדף הפייסבוק שלו קריאה לכל מדינות העולם להח רים מוצרים מיו"ש, וכן להטיל אמברגו נשק על מדינת ישראל בטענה שהיא פושעת מלחמה וששטחי ההתנחלויות הן פשע מלחמה.

משמעות המהלך שמוביל כחלון היא שתורמים לאמנסטי לא יוכלו לזכות בהטבות מס - דבר שצפוי לפגוע בהיקף התרומות שיקבל.

במכתב שנשלח אתמול לשר האוצר כתב ח"כ מיקי זוהר )הליכוד( בין השאר: "הארגון עוסק ללא הרף בר דיפת חיילי צה"ל ובהשמצתם, בעבר אף טען שחיילי צה"ל מרעיבים ילדים פלשתינים. אמנסטי תומך בסרבני גיוס ובמסתננים ופועל בכל כוחו נגד מדינת ישראל". עוד הוסיף זוהר במכתבו כי הוא פונה לכחלון בבקשה "לעשות שי מוש בחוק החרם, המסמיך אותך לשלול מיידית מתן ההכרה בתרומות לצורכי מס לארגון שקורא להחרים את ישראל או חלקים ממנה".

שי גליק, מנכ"ל "בצלמו", אמר כי "זה אבסורד שאין כמוהו, שארגון שמו ביל קמפיין לחרם נגד ישראל מקבל הטבת מס בשווי מאות אלפי שקלים. חוק החרם נועד בדיוק לצורך כך שלא נממן את מי שנלחם להחרים אותנו. הגיע הזמן שממשלת ישראל תדאג לנתק כל קשר עם כל ארגון ועמותה שנלחמים נגדה ולא תממן אותם בשום צורה. אני קורא לשר האוצר להשתמש בסמכותו ולשלול מיידית את ההט בה". לדברי גליק, החוק מקנה לשר את הסמכות לשלול את ההטבה מיידית "ללא שום צורך באישור משפטי כזה או אחר".

שר האוצר כחלון )כולנו( אמר כי "נשתמש בכל האמצעים העומדים לר שותנו, כולל שלילת הטבות מס נגד כל ארגון שיפגע במדינת ישראל או בחיילי צה"ל".

מאמנסטי אינטרנשיונ­ל ישראל נמסר בתגובה: "אנחנו לא מגיבים ליוזמות פופוליסטיו­ת של פוליטי קאים. לכשנידרש לעניין, נגיב בצו רה רשמית לגורמים המוסמכים, כמו משרד האוצר, לגופם של הדברים. עד אז אנחנו מזמינים את הציבור להיכנס לאתר האינטרנט שלנו וללמוד באמת במה דברים אמורים ולא להסתמך על סיסמאות נבובות של גורמים פופוליס טיים, שהדיוק והאמת אינם תמיד בראש מעייניהם. למשל, שסעיף 'א46 אינו הטבת מס לארגון אלא לתורמים לו".

 ??  ?? שר האוצר משה כחלון
שר האוצר משה כחלון
 ??  ?? קמפיין אמנסטי באתר
קמפיין אמנסטי באתר

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel