Israel Hayom

זוכה חייל שנחשד כי העביר מידע על פעילות צה"ל למתנחלים

- שלומי דיאז

בית דין משמעתי צבאי זיכה חייל צה"ל תושב השומרון, שנ חשד כי במהלך שירותו העביר מידע בגין פעילות צה"ל נגד ההתיישבות לחבריו ביישובים ופגע בפעילות צה"ל.

לפני שנה וחצי הודח החייל מקורס קציני שריון, לאחר שב מהלך הקורס, כשפלוגתו מבה"ד 1 יצאה לתפוס קו באזור שבי שומרון, נעצר בידי מצ"ח ונח שד כי מסר מידע סודי לחבריו מהשומרון על פעילות מתוכננת באזור. החייל הכחיש את שליחת ההודעה. לאחר 11 יום במעצר בכלא ,4 שוחרר והוחזר לבה"ד .1 הדחתו מקורס הקצינים אמנם בוטלה בסופו של דבר על ידי מפקד בה"ד ,1 אך זה מנע ממנו קבלת דרגה. החייל הוחזר לח טיבה שבה שירת, ושם לדבריו התקבל "כשאות קלון למצחו". הוא בילה את שארית שירותו הצבאי שלא כלוחם. לאחר תקו פה מסוימת נסגר התיק הפלילי נגדו ונאמר לו כי יישפט בדין משמעתי. בפני מפקד האוגדה שבה שירת חזר על אמירתו החד משמעית שלא שלח את המס רון ולא מסר מידע סודי לאיש. המפקד זיכה אותו מכל אשמה. עו"ד אביחי חג'בי מארגון חוננו, שייצג את החייל בכל ההליכים, מסר בתגובה כי "רק בשל הש תייכותו של הצוער לציבור מסוים מצא עצמו חשוד ועצור, ללא כל בדיקה יסודית לפני כן".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel