Israel Hayom

לידיעת הנהגים: המשטרה החלה להשתמש במכשיר "ינשוף" מדויק יותר

- איציק סבן

המשטרה עולה מדרגה במאבק בנהגים שנוהגים תחת השפעת אלכוהול: השבוע הושק באגף התנועה "ינשוף" חדש - מכשיר חדש לבדיקת אלכוהול בדם, שמסוגל למדוד ערכי אלכוהול נמוכים יותר של אלכוהול בדם מכפי שנמדדו עד כה.

המכשיר החדש, בעל תו תקן ישראלי, משודרג ומהווה מבחינת המשטרה עליית מדרגה וכלי הרתעתי חשוב נגד נהגים שיכורים, בדגש על אוכלוסיות נהגים חדשים ונהגים צעירים וכן נהגים שנוסעים בכלי רכב כבדים. לגבי אוכלוסיות אלה החוק החמיר וקבע שאסור שתימצא בגופם טיפת אלכוהול.

אולם לא אחת בדיקה בינשוף הישן חייבה נהגים לבצע בדיקת דם, משום שהמכשיר לא היה יכול לבדוק ערכים מתחת ל 240 מ"ג לליטר אוויר נשוף. המכשיר החדש יעיל יותר ומאפשר למשטרה לבצע אכיפה נגד אותן אוכלוסיות מיוחדות; המדידה תתחיל להתבצע מערכים של 100 מ"ג לליטר אוויר נשוף, ולמעשה תייתר את בדיקת הדם שהיתה דרושה בעבר לאוכלוסיות אלה. יצוין כי רק בחצי השנה הראשונה של 2017 נתפסו בפעילות אכיפה מאומצת של המשטרה יותר מ 1,700 נהגים שנהגו תחת השפעת אלכוהול.

 ??  ?? מכשיר הינשוף החדש
מכשיר הינשוף החדש

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel