Israel Hayom

העליון קבע: מכל האמוניה ירוקן עד 18 בספטמבר

דחה את עתירת חיפה כימיקלים נגד ריקון המכל עם זאת, האריך את המועד מסוף חודש זה

- יאיר אלטמן ודניאל סיריוטי

בית המשפט העליון דחה אתמול את עתירת חיפה כימיקלים נגד ריקון מכל האמוניה, ובו בזמן האריך את מועד ריקון המכל שנקבע לסוף החודש וקבע אותו ל־81 בספטמבר "בכל שיטה שהמשרד להגנת הסביבה ורשויות הביטחון יאשרו".

להחלטת ביהמ"ש קדמה תגובת המדינה, שהוגשה יום קודם לכן. המי דינה תמכה בבקשת חיפה כימיקלים לדחות את המועד האחרון לפינוי המכל. כמו כן, הציעה כי השלמת ריקון המכל תיעשה באמצעות אידוי טבעי בסיוע מפוחים חיצוניים, דבר שצפוי להסתיים בינואר .2018 התי גובה הוגשה במסגרת הליך בקשת רשות ערעור פלילי של חיפה כיי מיקלים, באמצעות עוה"ד ד"ר יובל רויטמן ואבישי קראוס ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

נציין כי לפני שבוע כתב מבקר המדינה ליועץ המשפטי לממשלה, כי יש חשש לביצוע מעשים פליליים בקשר לטיפול גופי המדינה בקידום פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך.

בעיריית חיפה בירכו אתמול על החלטת ביהמ"ש. ראש העירייה יונה יהב קרא לשר הכלכלה אלי כהן להושיב את כלל הגורמים הרי לוונטיים לשולחן עגול ולחפש יחד פתרון "בשקיפות" ו"ללא סחבת".

 ??  ?? מכל האמוניה בחיפה
מכל האמוניה בחיפה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel