Israel Hayom

אישום: תקף מינית אישה שלקחה אותו טרמפ

- נצחיה יעקב

כתב אישום הוגש אתמול בבימ"ש השלום בכפר סבא נגד מרדכי ישר, בן 25 מת"א, על ביי צוע מעשה מגונה בכוח ותקיפה.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד לונה הלון, בי62 בפי ברואר ,2017 בסמוך לשעה 1:00 בלילה, עמד רכבה של המתלוי ננת ברמזור אדום בצומת רעי ננה. הנאשם ניגש אליה וביקש שתסיע אותו לכיוון הוד השרון והיא הסכימה. במהלך הנסיעה שכנע הנאשם את המתלוננת כי בידו שיטה שתצליח לגמול אותה מעישון. לצורך הטיפול הורה לה לעצור את רכבה בצד הדרך, ואז לקח את מפתח הרכב מהמתג ונעל אותו מבפנים, וכן לקח מידיה את הטלפון הסלולי רי שלה - הכל בתואנה שמדוי בר בחלק מהטיפול. לאחר מכן ביקש ממנה הנאשם להוריד את הסוודר והצעיף שלבשה, והמי תלוננת סירבה. בהמשך שכנע אותה לעשן מספר רב של סיגי ריות ברצף תוך שחלונות הרכב סגורים ובשלב מסוים אחז בחוזקה בגרונה והנחה אותה לבלוע עשן. לאחר בליעת העשן חשה המי תלוננת ערפול וחולשה בגופה, אבל הנאשם ניצל את חולשתה וביצע בה מעשים מגונים, בעוד היא מבקשת שיחדל.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel