Israel Hayom

מהפכת המזון בצהרונים: התפריט יותאם גם לאלרגיים

משרד הבריאות מוציא הנחיות לצהרונים יו"ר העמותה הישראלית לאלרגיות למזון: "תיקון חברתי"

- מיטל יסעור בית אור, כתבתנו לענייני בריאות

משרד הבריאות ישנה את תק נות התזונה בצהרונים, כך שיותאמו לילדים עם אלרגיה למזון ובהמשך גם לילדים הסובלים מצליאק. ההחלטה מגיעה בהמשך לתקנות המ זון הבריא בצהרונים, שאושרו בשבוע שעבר בכנסת, וצפויות להבטיח תזונה בריאה יותר בצהרונים - ללא מזון מטוגן, קטשופ או מיצים ממותקים.

ואולם, בעוד בתקנות ניתן דגש למשל לילדים צמחוניים, לא הופיע פירוט לגבי ילדים שסובלים מאלרגיה מסכנת חיים למוצרים כמו חלב, בי צים, בוטנים או אגוזים - היעדר שעורר טענות בקרב הורים לילדים אלרגיים.

כעת מודיע פרופ' איתמר גרוטו, המ שנה למנכ"ל משרד הבריאות, כי עם פתיחת מושב הכנסת הבא באוקטובר ישונו התקנות, אך עד אז ייצאו הנחיות מפורטות לצהרונים ולספקי המזון בכל הנוגע למנות המותאמות לסובלים מא לרגיה לשומשום, לחלב, לסויה, לביצים ולבוטנים וכן תוצא מהתפריט חמאת בוטנים. "משרד הבריאות רואה בשי נוי התקנה הזדמנות לשפר את המענה שניתן לילדים שסובלים מאלרגיה בא מצעות העלאת מודעות ויצירת שינוי סביבתי", הסביר פרופ' גרוטו.

פרופ' אהרון קסל, יו"ר האיגוד לא לרגיה ואימונולוג­יה קלינית ומנהל השירות לאלרגיה בילדים בבית החו לים בני ציון, בירך על המהלך, אך ציין כי "עדיין אין מענה לילדים שסובלים מאלרגיה מסכנת חיים לאגוזים". הוא הבהיר כי "הזכויות של הילד האלרגי הן כמו של כל ילד".

אודליה אלבו, יו"ר העמותה הישרא לית לאלרגיות למזון, הוסיפה: "אנחנו רואים בשינוי זה תיקון חברתי חשוב ומברכים את משרד הבריאות... מבחינת ההורים זו מהפכה ממש".

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel