Israel Hayom

טרגדיה בהדסה: תינוק מת לאחר ניתוח קיסרי

מדובר היה בהיריון שהושג לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית הדסה: נפתחה בדיקה

- רן רזניק ומיטל יסעור בית אור

טרגדיה בהדסה עין כרם: תינוק מת מייד לאחר לידתו בניתוח קיסרי. המקרה אירע ביום שלישי הש בוע, כאשר אישה בשנות השלושים לחייה הגיעה ללדת בבית החולים. הלי דה התחילה, אך בהמשך חל סיבוך והיולדת הועברה לניתוח קיסרי, שב סופו נולד תינוק ללא רוח חיים. מדובר היה בהיריון יקר במיוחד, שהושג לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית.

עדיין לא ברור אם מדובר בניהול שגוי של תהליך הלידה או בסיבוך הקשור למצוקה שגילה העובר.

מביה"ח הדסה נמסר כי "ביום שלישי האחרון הסתיימה לידה מורכבת במות היילוד, למרות כל מאמצי הצוות הבכיר של המחלקה להצילו. בית החולים החל בתחקיר מעמיק של נסיבות המקרה המ צער והחריג הזה ודיווח מיידית למשרד הבריאות. בית החולים ימשיך ויפעל עם משרד הבריאות, כמקובל במקרים כאלה, ומובן שבסיום התחקיר יילמד האירוע כולו ויוסקו כל המסקנות הנד רשות למען מניעת הישנות מקרה דומה. אנו מביעים צערנו העמוק בפני היולדת ומשפחתה ומתחייבים לשקיפות מלאה בכל פרטי הבירור שייעשה".

ממשרד הבריאות נמסר כי המקרה דווח למשרד וכי המשרד פתח בבדיקה.

לפני כחודש וחצי מת תינוק במהלך לידה בסורוקה בעקבות סיבוך של קרע ברחם אמו. במארס האחרון אירעו בש בוע אחד שני מקרים של פטירת תינו קות בעקבות קרע ברחם במהלך לידות בשערי צדק.

 ??  ?? ביה"ח הדסה עין כרם
ביה"ח הדסה עין כרם

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel