Israel Hayom

מים בינלאומיים

- שלומי דיאז

היחידה למשימות תת מימיות של חיל הים תרגלה בשבועיים האחרונים עם עמיתיה מצבאות ארה"ב וצרפת פעילות רחבת היקף בנושאי חבלה ומיקוש ימי. זאת במסגרת התרגיל השנתי עם הציים המקבילים של מדינות אלה. זו השנה ה 20 שבה מתקיים התרגיל, המכונה "נובל מלינדה". צרפת השתתפה בו לראשונה, והתרגיל של היחידה המיוחדת )שהסתיים אתמול( הוא הראשון מסוגו בשיתוף שני הציים. לדברי קצין בכיר, בשבוע הראשון לתרגיל בוצעה עבודת מיקוש, שכללה איתור על ידי סונרים ופעילות להסרת מוקשים. "בשבוע השני עסקנו בתחום הפעילות החבלנית העוינת, בכלי שיט עם אמצעי פח"ע ובמתארים שלמדנו ועלולים להגיע מהים - שם אנחנו מובילים". לדבריו, "האתגר הניצב לפנינו הוא ההתמודדות עם כמה איומים בו בזמן"

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel