Israel Hayom

רה"מ: "איום הסייבר - אחד האיומים הגדולים על ישראל"

- שלמה צזנה

רה"מ בנימין נתניהו קיים אתמול סיור במתקן הרשות הלאומית להגנת הסייבר בב"ש, שממנו פועל המרכז לניהול אירועי סייבר )ה cert הלאומי(.

המרכז החל את פעילותו המ בצעית בספטמבר .2016 במה לך הביקור קיבל ראש הממשלה סקירה על התקדמות המרכז מאז החל את פעילותו המבצעית, על מאות אירועי הסייבר שבהם טיפל, מהם עשרות מתקפות סייבר ברמה הלאומית שנבלמו וטופלו בשנה האחרונה. כמו כן קיבל סקירה על פעילותה של הרשות הפועלת להשלמת ההגנה במרחב הסייבר האזרחי.

במסגרת הביקור הוצגה לרה"מ הדגמה של טיפול באירועים משמעותיים במשק ונסקר כיצד הרשות פועלת למגן את המשק האזרחי מתקיפות כגון אלה הג לובליות שהתרחשו בחודשים האחרונים בעולם וכיצד, ככל שנדרש, הרשות מטפלת בחדי רות לארגונים אם וכאשר אלה מתרחשות. כן הוצגו לרה"מ, בין השאר, מערכות השליטה והחקי רה המגוונות שהותקנו במתקן, בהן מערכת הסייברנט.

נתניהו אמר בביקור כי "איום הסייבר הוא אחד האיומים הג דולים על המדינות המתפת חות ועל המדינה שלנו". לד בריו, "בהתאם לכך הקמנו את מערך הסייבר הלאומי, אני כאן בחדר המצב של הרשות בב"ש, אחת מההתפתחויו­ת המתקדמות בעולם, כדי לתת הגנה כזאת. זה דבר שהוא מתפתח במהירות עם אנשים מצוינים, יש הרבה עבודה, אבל ישראל מסמנת דרך לעולם". בסיור השתתפה גם יו"ר ועדת המשנה להגנת סייבר, ח"כ ענת ברקו. את הביקור איר חו ראש מערך הסייבר הלאומי, ד"ר אביתר מתניה, וראש הר שות הלאומית להגנת הסייבר, בוקי כרמלי.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel