Israel Hayom

תעודת זהות: חיל ההנדסה הקרבית

-

חיל ההנדסה הקרבית הוא אחד החילות העתיקים ביותר, שמהווה חלק חיוני בכל צבא. הוא הוקם בשנת .1947 גדוד 601 היה גדוד חיל ההנדסה הראשון והוקם על בסיס פלוגת הנדסה מחטיבת גולני, מגבעתי ומחטיבה .7 היחידה המיוחדת של החיל היא יהל"ם )יחידה הנדסית למשימות הנדסיות( - יחידה המהווה את חוד החנית של החיל. כשמה כן היא - אמונה על משימות הנדסיות מיוחדות אשר ייחודיות רק לה, כגון התווך התת קרקעי והנסתר, מיקוש וחבלה, הפריצה החמה והקרה.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel