Israel Hayom

היום: הקלה בעומס החום, מיום ראשון: גל חום חריג

- כתב "ישראל היום"

חודש יולי מגיע לסיומו - ואיתו סימנים להקלה זמנית בעומס החום הכבד.

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וצפויה ירידה קלה בטמ פטורות ואיתה גם הקלה בעו מס החום. מחר תימשך הירידה המתונה. מיום ראשון ניכנס לגל חום נוסף, תחול עלייה בטמפר טורות, בעיקר בהרים, ותורגש הכבדה בעומס החום.

ביום שני צפויה עלייה נוס פת במידות החום, ייעשה הביל באזורי החוף וחם מהרגיל בפנים הארץ. נסבול מעומס חום כבד עם טמפרטורות הקרובות ל 35 מעלות באזור ירושלים.

באזורי החוף הלחות תגיע ליותר מ 60% ובאילת הטמ פרטורות יגיעו ל 45 מעלות בשיא החום.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel