Israel Hayom

תנובה: קוטג' 9% שומן נארז בטעות באריזות של 3%

- כתב "ישראל היום"

חברת תנובה הודיעה כי מספר קטן מאוד של אריזות קוטג' 9% שומן 250 גרם )בר קוד 7290004127­336 מתאריך תפוגה (06.08.17 נארזו בטעות באריזות קוטג' 3% שומן.

מהחברה נמסר כי מדובר בטעות באריזה בלבד, וכי הכיתוב %9 על חלקו העליון של הגביע )המכסה( - הוא תקין. תנובה הבהירה כי המוצר תקין ובטוח לשימוש. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים של תנובה 1-800-666244 או .*6644

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel