Israel Hayom

אנטישמיות גואה בבריטניה: מספר תקריות חסר תקדים

- ארז לין וסוכנויות הידיעות

מספר התקריות האנטיש מיות בבריטניה בחצי השנה הראשונה של 2017 הוא "חסר תקדים", כך דיווח אתמול ארגון ‪Community Security‬ ,Trust ששם לו למטרה לעקוב אחר גילויי אנטישמיות בממלכה ולפעול למיגור התופעה.

הארגון ציין כי בין החודשים ינואר ויוני השנה התרחשו 767 תקריות אנטישמיות, וכי מדובר בשיא שלילי עבור התקופה הזו מאז החל הארגון לתעד אנטיש מיות בממלכה בשנת .1984 כמו כן, מדובר בזינוק של כמעט שליש מהתקופה המקבילה אשתקד, אז דווחו 589 תקריות. מתוך סך הת קריות לתקופת הדיווח השנה, 80 הוגדרו כתקיפות - עלייה של 78 אחוזים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

סך התקריות שבדו"ח כולל גם 142 תקריות ברשתות החבר תיות, 111 מקרי גרפיטי אנטיש מי על רכוש ציבורי שאינו מזוהה כיהודי ו 51 מקרי השחתה או חי לול של רכוש אשר מזוהה כיהודי. 351 תקריות אנטישמיות כללו גם הטרדה מילולית.

לדברי הארגון, ניתן לייחס את העלייה לנטייה גוברת של אזר חים לדווח על מקרים אנטישמיים, לתיעוד מוגבר של המקרים בקרב גורמי אכיפת החוק וכן להגברת המודעות. "באופן כללי המצב היד רדר", כך אמר אתמול מנהל הארגון דיוויד דליו. "לאנטישמיות יש הש פעה הולכת וגוברת על חייהם של היהודים בבריטניה, השנאה והכעס שהיא מגלמת מתפשטים". עוד ציין הארגון כי אין ביכולתו להצביע על גורם ספציפי שאפשר לייחס לו את העלייה המדוברת. "ייתכן שהדבר מלמד גם על עלייה כללית ברמת הגזענות או החרפת השסעים בח ברה. הכעס והתסכול די השתלטו על האווירה", כך דליו.

נציין כי בתקופה האמורה הת קיימה מערכת בחירות סוערת ופיגועים קשים היכו בממלכה. בדו"ח מצוין כי 74 אחוזים מהת קריות התרחשו באזורים עם ריכו זי אוכלוסייה יהודיים במנצ'סטר ובלונדון.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel