Israel Hayom

גונדר גושן תפרסם ספר בגרמנית

-

ספרה השלישי של הסופ רת איילת גונדר גושן, "הש קרנית והעיר", יראה אור בג רמנית בסתיו הקרוב, חודש לפני צאתו בעברית בהוצאת אחוזת בית. עוד לפני שהס פר ראה אור זכויות התרגום שלו נמכרו להוצאות בגרמ ניה, באיטליה, בצרפת, בהולנד ובבריטניה. במרכז "השקרנית והעיר" עומדת דמותה של מוכ רת גלידה אפרורית, שמושפלת על ידי פליט ריאליטי. לדברי שרי גוטמן, מו"ל אחוזת בית, הספר "הולם את רוח התקופה - עולם של פוסט אמת ומאבק מגדרי בלתי פוסק". שני ספ ריה הקודמים של גונדר גושן הם "לילה אחד, מרקוביץ'" ו"להעיר אריות", שראו אור בהוצאת כנרת זמורה ביתן.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel