Israel Hayom

השופטת הרשיעה את עו"ד שגב- והמליצה שישכור עו"ד ולא ייצג את עצמו

- הגנה עצמית

עו"ד ד"ר יוסי שגב )72( הוא מעשירי עורכי הדין בישראל. לאחרונה הוא הורשע על ידי בימ"ש השלום בתל אביב מהתת חמקות מתשלום מע"מ בסך 2.3 מיליון שקלים. מי שעבד במשרת דו כשותף, לפני שהחל בקריירה שיפוטית 2001תב כשופט שלום, היה נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב הנוכחי, השופט איתן אורנשטיין. רשות המסים העת מידה את שגב לדין מפני שלא שילם את המע"מ על שכר טרחה שקיבל מלקוחה בסכום של 15 מיליון שקל. שגב טען כי היה משוכנע שהיה לו פטור מכיוון שמי ששילמה לו את שכר הטת רחה, לאה אייזנברג, איננה תות שבת ישראל.

למרות המלצותיה של השופת טת יעל פרדלסקי, שגב העדיף לייצג את עצמו במשפט. בהכרת עת הדין, המשתרעת על פני 83 עמודים, בולטות בקשות של שגב לבטל את כתב האישום כשטת ען לא פחות מעשר טענות חלות פיות ל"הגנה מן הצדק" - עניין שספק אם יש לו תקדים. השופת טת דחתה את טענת הנאשם כי כתב האישום הוגש ממניעים זרים ובשל רדיפה וקבעה כי "מדובר בטענה שלא הוכחה, אין בעובת דה כי הנאשם היה בסכסוך עם יו"ר ועד עובדי מס הכנסה כדי להוכיח כי כתב האישום הוגש משיקולים זרים".

עם זאת, ביהמ"ש קבע כי התת גלו כשלים של אי שמירת שתי הודעות שלו בחקירה (באזהרה ושלא באזהרה) וכן בגילוי חומר חקירה במועד מאוחר של המת שפט. לפני שהשופטת יצאה מהאולם, היא המליצה שוב לפת רקליט הוותיק לשכור עורך דין לקראת השלב השני של המשת פט, שבו ייגזר עונשו. מכל מקום, שגב ביקש לדחות את שלב הטית עונים לעונש לאחר החגים, אך נציגת רשות המסים, עו"ד ליאת גולדשטייןת­שוורץ, התנגדה בתת קיפות. התוצאה היתה שהשופטת קבעה את המשך המשפט מייד לאחר פגרת הקיץ, בספטמבר.

 ??  ?? עו"ד שגב
עו"ד שגב

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel