Israel Hayom

איך תדעו אם הילד מוכן לכיתה א'?

-

לדברי אנשי חינוך, השאלה אינה אם הילד יודע קרוא וכתוב לפני כיתה א', אלא אם הוא מוכן ללמידה. שאלות חשו בות נוספות הן אם הוא מסוגל להתמודד עם משימות בהצל חה, ואיך הוא מגיב כשהוא לא מצליח. הילד צריך להיות מיומן בכמה מישורים, שיאפשרו לו לצ לוח מטרות בקלות. מיכל וימר, תרפיסטית בה בעה ויצירה ומומחית לפענוח ציורי ילדים ומחברת הספר "המדריך השלם לפענוח ציורי ילדים", מציעה לכם להתבו נן בילדכם ולראות, למשל, אם הוא מסוגל לקפוץ ולדלג על רגל אחת או למסור ולתפוס כדור, ואם הוא עושה שימוש נכון בג זירה במספריים, מעתיק צורות ויודע לעשות קיפולי נייר. בנושא של המיומנויות השכ ליות, חשוב לבדוק אם הילד הוא בעל אוצר מילים רחב ויכולת לתאר מה יש בתמונה ולס פר סיפור, ואם הוא יודע לזהות מכנה משותף ומה יוצא דופן ולחרוז חרוזים. בנושא המיומנות החברתית התנהגותית חשוב לבדוק אם הילד מסוגל לשחק עם חברים, יודע להתמודד עם הפסד במש חק ובעל יכולת לוותר, להתחשב באחר, להקשיב ולעבוד בצוות. בתחום הרגשי חשוב לוודא עד כמה הילד עצמאי, בוגר, יכול לה תלבש לבד ולבצע מטלות שונות ללא עזרה של ההורה, לדחות סי פוקים ולעמוד בתסכולים. בנושא מיומנויות הלמידה, בידקו, למשל, אם הילד מסוגל לנסות שוב אם לא הצליח לבצע משימה במשחק או בדף עבו דה מבלי להתרגז או להיעלב. מיומנויות אלה, אומ רים אנשי חינוך, הן חשובות ביותר שכן הילד צריך לשבת בכיתה במשך שעה ולמלא משימות ומ טלות שהמורה נותן, והוא לא יכול לצאת החוצה לשחק, כך שהוא זקוק ליכולת לדחות סיפוקים, וכן לדעת להכיל את הת סכול שעולה מכך.

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel