Israel Hayom

הערב: משחק הכנה ראשון לנבחרת ישראל מול רומניה

-

נבחרת ישראל תפתח היום סדרה של 11 משחקי אימון לקראת היורובאסקט, שיתחיל בסוף אוגוסט. הנבחרת תפגוש בבוקרשט את רומניה ,20:30) ספורט (5 בראשון משני משח קים מולה. המשחק השני יהיה ביום ראשון.

הנבחרת תשחק ללא ליאור אליהו ששוחרר מהנסיעה וללא עומרי כספי. הסיבה לכך שכס פי לא ישחק היא חוקי האן.בי.אי, שמגבילים את השחקן ל 28 ימי אימון בלבד. כספי אמור לשחק במשחק השני.

המאמן ארז אדלשטיין ציין שלשום לפני היציאה שהוא מאוד מרוצה מפתיחת האימונים )"מאוד אהבתי את מה שראיתי"(, ושמ טרתו במשחקים האלה להגביל את דקות המשחק ל 20-18 דקות מקסימום לשחקן. עוד הוסיף המאמן: "המטרה של כמות מש חקי האימון היא ששחקנים שצ ריכים את זה יקבלו דקות משחק".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel