Israel Hayom

ועדת החקירה להקצאת האשראי לטייקונים תחל בעבודתה

- זאב קליין

ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת פרשיות האשראי שנתנו הגופים פיננסיים לטייקונים, תתחיל לפעול בעוד כשלושה שבועות. בראש הוועדה יעמוד יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל. הוועדה הוקמה בעקבות הצ עתה של ח"כ ורבין נחמיאס מה מחנה הציוני, שביקשה לבדוק את האירועים שנקשרו בשמו של אלי עזר פישמן, הבעלים לשעבר של העיתון הכלכלי "גלובס" . הוועדה תבדוק גם את הענקת האשראי שניתן ללווים גדולים נוספים, שה תבררו כבלתי סבירים

על פי הידוע, ועדת החקירה הפ רלמנטרית תסתייע בשירותיהם של שלושה חוקרים יועצים: פרופ' ניתאי ברגמן, פרופ' אשר בלס ורמי תמם.

פרופ' ברגמן, דוקטור בכלכ לה מהרווארד, משמש חבר סגל בבתי הספר לעסקים ולכלכלה באוניברסיט­ת תל אביב. פרופ' אשר בלס, מומחה לכלכלה ולבנקאות, ד"ר בכלכלה מאוניברסיט­ת הרווארד, כיהן ככלכלן ראשי במחלקת המח קר של בנק ישראל וכאחראי מטעם בנק ישראל על שוק ההון.

השם המסקרן הוא עו"ד רמי תמם, מומחה לפשיעה כלכלית, ששירת כעשור ביחידה הארצית לחקירות הונאה, וכראש מחלקת תשאול בלהב ,433 השתתף בחקירות של שרים וראשי ממשלה. יוזכר כי כל הרגו לטורים ובהם המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר, וראשי משרד המש פטים התנגדו למסירת מידע עסקי ופיננסי רגיש לוועדה, שאמורה לה תכנס בימים הקרובים.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel