אושר בטרומית: מרשמים יכובדו בכל בתי המרקחת

Israel Hayom - - חדשות - מיטל יסעור בית אור

מבוטחי קופות החולים יוכלו לרכוש תרופה בכל בית מרק חת שיבחרו, ולא רק בבתי המרקחת שנמצאים בהסדר עם קופת החולים. כך אישרה אתמול מליאת הכנסת בק ריאה טרומית. המהלך, כשיאושר, יאפשר לכל מבוטח לרכוש תרופות בכ 600 בתי מרקחת פרטיים ובעוד מאות סניפים של רשתות הפארם.

הצעת החוק שהגיש ח"כ עודד פורר )ישראל ביתנו(, בתמיכת הסתדרות הרו קחים, עברה לקריאה ראשונה ברוב של 53 תומכים וללא מתנגדים. הצעת החוק קובעת כי קופת החולים תאפשר לחבריה לממש מרשם שניתן על ידי רופא הקו פה בכל בית מרקחת, ולשם כך תאפשר לתת גם מרשם שאינו דיגיטלי לחבר שמעוניין בכך. עוד מוצע בהצעת החוק שקופת החולים תממן את ההשתתפות במחיר התרופה גם אם נרכשה בבית מר קחת שאינו של הקופה.

בדברי ההסבר של הצעת החוק נכתב: "בעבר, כל בית מרקחת פרטי היה מקו שר בהסכם עם כל קופות החולים והצרכן יכול היה לבחור היכן לרכוש את תרו פותיו. בשנים האחרונות החליטו קופות החולים לבטל חלק מהסכמים אלה ולע בוד רק עם בתי המרקחת שבבעלותן או עם רשתות הפארם. בתי מרקחת פרטיים רבים נאלצו לסגור את שעריהם ברגע שנפתח לידם מתחרה ששייך לאחת מר שתות הפארם או בית מרקחת של הקו פה. לאחרונה החלו קופות החולים לנפק מרשמים דיגיטליים דרך המחשב וכך הצרכן מחויב לרכוש את התרופה אך ורק בבתי המרקחת של קופות החולים ואינו חופשי לקנות את תרופותיו בכל בית מרקחת, כפי שיחפוץ".

"במצב הקיים, צריך להגיע לבית מרקחת מרוחק למרות שיש בתי מר קחת קרובים לביתו של הצרכן", אומר ח"כ פורר, "הצעת החוק תסייע בעיקר לאוכלוסיית הקשישים ולאנשים המת קשים להתנייד".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.