המשטרה: צולמתם? חכו עם תשלום הדו"ח

בעקבות הספק באמינות מצלמות המהירות הנייחות: תשלום הדו"חות יוכל להמתין עד 2 בספטמבר

Israel Hayom - - חדשות -

איציק סבן

המשטרה הודיעה אתמול כי הושג סיכום בין פרקליטות המ דינה לאגף התנועה, שלפיו המועד האחרון לתשלום דו"חות המהירות שהנפיקה מערכת המצלמות יידחה. ההחלטה לדחות את התשלום מגיעה בעקבות הספק שקיים בנוגע לאמינותן. נהגים שקיבלו דו"חות והמועד האחרון לתשלומם טרם חלף, יוכלו להמתין עם התשלום עד 2 בספטמבר השנה.

לפי הודעת המשטרה, אזרחים ששילמו דו"חות אלו אינם צריכים לפ נות למשטרה בשלב זה. המשטרה מד גישה כי ההוראה אינה חלה על דו"חות תנועה אחרים, מכל סוג שהוא, וכי אגף התנועה יפרסם בקרוב עדכון בנושא.

כמו כן, נמסר כי המצלמות ממשיכות לתעד נהיגה במהירות מופרזת וכי ההחלטה לגבי המשך האכיפה תתקבל בתום הבדיקות.

הדחייה מגיעה על רקע הודעת הפ רקליטות למשטרה להפסיק לעת עתה לשלוח דו"חות מהירות לנהגים שצו למו במצלמות מהירות נייחות. מדובר במצלמות שהותקנו בשנים האחרונות ברחבי הארץ ובימים אלו נעשית לג ביהן בדיקה בשל החשש כי קיימת בעיה אפשרית באמינותן. מדובר במצלמות המכונות "3'א" אשר הוצבו לאורך כבי שי ישראל ב .2012 עד כה הושקעו בפרויקט יותר מ 100 מיליון שקלים מכספי הציבור. יצוין כי בשנת 2016 פרסם מבקר המדינה דו"ח חמור על פרויקט המצלמות, שהצביע על לי קויים רבים בהפעלתן.

מצלמת מהירות נייחת

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.