החשש: פגיעה בקודש הקודשים של מערכת הבריאות

Israel Hayom - - חדשות - רן רזניק | פרשנות

זאת, על פי הנטען בתלונה, המהנדס דוידוביץ היה מעובדי משרד הבריאות שהגיעו אליו כבודקים בבקרה שנע רכה במרפאתו בפברואר .2011 לפי התלונה, בבקרה דרש דוידוביץ לערוך שינויים גדולים במרפאה, ובין השאר דרש במכתב החתום על ידיו להתקין מכשיר עיקור לציוד רפואי שהמש ווקת העיקרית שלו, על פי התלונה, היא חברה שממנה קיבל לכאורה במ קביל תשלום חודשי על ייעוץ. על פי התלונה, דרישה זו חזרה על עצמה גם בביקורת נוספות שערך משרד הב ריאות ב 2017 בבתיה"ח שיבא בתל השומר ומרכז שניידר בפתח תקווה.

ד"ר כהן התלונן עוד כי מאז המק רה ב 2011 ועד מאי השנה חזר והת ריע כמה פעמים בעל פה ובכתב בפני בכירי משרד הבריאות - אולם למרות זאת משרד הבריאות המשיך להתיר לדוידוביץ להיות שותף לבקרות על בתי החולים.

בתלונה כתב כהן כי "מדובר במק רה חמור של חשש להשחתה במערכת הבריאות הציבורית. בכירי ובכירות משרד הבריאות, אשר המידע עמד בפניהם כבר ב ,2011 לא פעלו כפי שאנשי ציבור צריכים לנהוג והם חזרו והתעלמו מהתלונות". ד"ר כהן אמר עוד ל"ישראל היום" כי הגיעו אליו עוד תלונות שמשרד הבריאות עורך אכיפה אכיפה בררנית ולא הוגנת על המרפאות הפרטיות, וכי "עולה חשש שיש אינטרסים ושיקולים זרים של משרד הבריאות באכיפה, בבקרה ובפיקוח".

יש לציין כי לאחר בקשת התגובה של "ישראל היום", העביר שלשום משרד הבריאות לד"ר כהן רשימה של דרישות לשינוי ולתיקון ליקויים טכ ניים ורפואיים במרפאה הכירורגית שהוא מפעיל ברמת גן, וזאת בעקבות הבקרה שנערכה אצלו בתחילת מאי שנה. ד"ר כהן כבר השיב להם אתמול כי כל הליקויים יתוקנו ויטופלו לפי דרישת המשרד.

ממשרד הבריאות נמסר: "הנושא נמצא בבדיקה, ואנו דוחים את ההאש מות המכפישות כלפי הנהלת המש רד". מביה"ח וולפסון נמסר: "אנו לו מדים את הדו"ח וכמצוות החוק נקיים עליו דיון ענייני, שבסופו נחליט על דרכי פעולה קונקרטיות ליישומו, ככל שיהיה בכך צורך".

דוברת ביה"ח וולפסון לא מסרה את תגובתו הישירה של המהנדס דוידוביץ, אולם יש לציין כי תגובתו לדו"ח הביקורת היתה "בכל המוס דות שבהם הוא מבצע ביקורת מטעם משרד הבריאות הוא מקפיד שלא יהיה ניגוד עניינים, והוא אינו מבצע בק רות במוסדות רפואה שבהם נתן ייעוץ פרטי. בכל מקרה שבו מתעורר חשד של ניגוד עניינים הוא מבקש ממשרד הבריאות למנות מבקר אחר במקומו. בידי רכזת הבקרות של משרד הב ריאות יש רשימה המפרטת את המקו מות שהמהנדס נתן להם ייעוץ ובהם הוא לא מבצע בקרות".

הבקרה הקבועה שמקיים משרד הבריאות על בתי החולים והמרפאות בישראל היא האמצעי המר כזי הדואג לתפקוד ולהפעלה נאותים של בתי החולים בארץ, וכל זאת במטרה לשמור על הבריאות שלנו וכדי לשמור ממש על החיים שלנו. לכן ברור שמקצועיות, יושר, הגינות ונחישות לפעול מול כשלים ומחדלים מסכני חיים חייבים להיות הבסיס לבקרה של משרד הבריאות ולעובדים שמבצעים את הבקרה.

במסגרת הבקרה הזו מגיע צוות של אנשי מקצוע בכירים במשרד הבריאות מהתחומים השונים הקשורים להפעלת בית חולים, ובודק שורה ארוכה מאוד של נושאים, החל באיכות כוח האדם הרפואי והסיעודי, ההיערכות לטיפול בסיבוכים רפואיים והטיפול לאחר ניתוחים וכלה בתחומי ההנדסה, בינוי, תחזוקה, זיהומים, סיעוד ועוד. לבקרה של משרד הבריאות יש גם הכוח לסגור או להשבית בתי חולים ומרפאות, והיישום של דרישות הבקרה משמעותו לרוב הוצאה כספית גדולה של בתי החולים הציבוריים והפרטיים.

לכן הממצאים מדו"ח המבקר והטענות מהתלונה של יו"ר האיגוד לכירורגיה פלסטית, ככל שיתבררו כנכונים, כל כך מדאיגים וקשים לעיכול. זהו התחום הכי רגיש וחשוב בעבודת משרד הבריאות, קודש הקודשים של הבקרה על הטיפול הרפואי בארץ.

ברור שהתלונה על מהנדס בית החולים וולפסון מחייבת בדיקה מעמיקה יסודית ואמיצה, אבל לא פחות חשובה מכך, ואולי אפילו יותר, הבדיקה של הטענות בתלונה שלפיה בכירים במשרד הבריאות שהועלו בפניהם שוב ושוב, החל מלפני כשבע שנים, טענות על חשש לניגוד עניינים אצל אחד העובדים הבכירים והקבועים בצוות בקרה - לכאורה לא עשו מספיק, או אולי לא עשו דבר, כדי לחקור את התלונה ולהפסיק זאת. הפרשה מחייבת גם בדיקה מעמיקה של כל מערך הבקרה של משרד הבריאות, שאסור שידבק בו רבב ועליו לפעול תמיד בשקיפות ובהגינות אבל גם בנחישות מול מחדלים וכשלים שעלולים לפגוע בחיים של כולנו.

צילום: יהושע יוסף

ביה"ח וולפסון. המבקר הפנימי הגיש דו"ח חמור

צילום: קוקו

מרפאתו של ד"ר כהן. טוען שנדרש לקנות ציוד יקר

עיקרי דו"ח המבקר הפנימי של וולפסון

ד"ר מאיר כהן. הגיש את התלונה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.