| סערת אי מינוי תא"ל וינטר: לא להטיל דופי בהחלטת הרמטכ"ל

Israel Hayom - - עַמוּד רִאשׁוֹן - אלוף )מיל( עמירם לוין

פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואנשים מהמחנה הדתי ציוני טענו כי אי מינויו של וינטר למפקד בסבב המי נויים האחרון נבע מהיותו חובש כיפה ומשיקולים פולי טיים של הרמטכ"ל. הבעתי דעתי כי וינטר צריך להיות מפקד אוגדה, והוספתי כי גרירת הדיון לפוליטיקה זולה והטלת דופי בשיקולי הרמטכ"ל גורמים עוול לדיון, עוול לווינטר ועוול לרמטכ"ל.

הטיעון כאילו אי מינויו של וינטר נובע מהיותו חובש כיפה הוא קודם כל מופרך. שנית, הוא הטלת דופי ברמטכ"ל, המוכיח כבר שלוש שנים בכל מעשיו, בכל החלטותיו ובכל התבטאויותיו את ניקיון כפיו, חוסר הפניות שלו והאינטגריטי והלויאליות שלו אך ורק לצה"ל ולמדינת ישראל. הדיון על מינוי מפקדי אוגדות ואלופים למטה הכללי איננו מי מתאים לת פקיד, אלא מי צריך להתמנות לתפקיד מתוך קבוצה נבחרת, שכולם בה ראויים ומתאימים, ולכן גם מי שאיננו מתמנה אין פירושו שאיננו מתאים.

אין לי, ואין לאף אחד מחוץ למערכת את הנתונים והכלים, ובמיוחד לא האחריות כפי שיש לרמטכ"ל ומוטלת על כתפיו, ולכן לא ביקרתי ואינני מבקר את הרמטכ"ל על החלטתו בסבב המינויים הנוכחי. לכן גם לא ביקשתי לקבוע שווינטר צריך היה להתמנות עכשיו למפקד אוגדה, אלא שהוא צריך להתמנות למ פקד אוגדה בצה"ל.

אני מוצא לנכון להביע את עמדתי כי בשפע המוע מדים הטובים והראויים חייבים לשים לב ולמנות כמה מפקדים יוצאי דופן, נועזי מחשבה, שמטבע הדברים גם מעוררים מחלוקת. תשומת הלב שמעורר וינטר בהחלט מצביעה שהוא דוגמה לכך. בביצועי צה"ל בתקופה האחרונה הן בגבול הצפון והן בגבול עזה מול חמאס אנו רואים את צה"ל במיטבו, מיומן ומאומן, מסודר ומאורגן, וחשוב מכל - מבצע את כל המשימות המו טלות עליו בצורה טובה ומרשימה.

אני משוכנע כי הגיבוי וההערכה ללוחמי צה"ל ולמ פקדיו, ובראשם הרמטכ"ל, משותפת לכל אזרחי מדי נת ישראל. אבל אני גם סבור שאפשר וצריך לשים לב ולתת יותר דגש להפתעה ולתחבולה, שישפרו ויוסיפו מרכיב חשוב בהתמודדות של צבא גדול מול טרור גרילה של יחפני חמאס. אני סבור שלכך צריך למקד הדיון במפקדים כמו וינטר ובנוספים, המביאים ייחוד חשוב לפיקוד המבצעי של צה"ל. אין לי אלא להצטער אם הובנתי אחרת או אם מנסים לגרור זאת לכיוונים אחרים. וכן, דעתי שוינטר צריך להתמנות למפקד אוגדה.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.