בהשפעת "מחיר למשתכן": ירידה של כ 20% במכירת דירות חדשות

לפי הלמ"ס הסיבה להתאוששות לכאורה באפריל: מסירת 500 דירות חדשות במחיר למשתכן, כשליש מהעסקאות ● במבט רבעוני ושנתי - השוק בקיפאון ואף חזר לרמתו ב 2014

Israel Hayom - - כלכלה - אילן ליזרוביץ

בחודש אפריל השנה נר שמה עלייה של 10% במ כירת הדירות החדשות ומספרן עמד על ,1,731 לעומת 1,568 בחודש מארס, כך פרסמה הלש כה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(. אלא שההסבר לכך הוא עלייה של 10% במסירת דירות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, שמספרן הגיע באפריל ל ,500 כמעט שליש מהעסקאות. למרות שזה היה חודש בו חל חג הפסח ובמשך שבוע שלם אף אחד כמעט לא עבד במשק ולא נעשו בו עסקאות, ולמרות שכבר קרוב לש נתיים לא ראינו כל עלייה במכירת הדירות החדשות , עדיין מסתבר מוקדם מאוד לחגוג.

בראייה רבעונית ושנתית, מצב השוק באופן כללי הוא היחלשות שמחזירה אותו ארבע שנים אחו רנית, לרמה של שנת .2014

ב 12 החודשים האחרונים, בין מאי 2017 לאפריל ,2018 נרש מה ירידה חדה של 19.2% ברכישת דירות חדשות, לעומת שנה קודם, ומספרן עמד על .21,956

ברבעון האחרון בלבד נרשמה ירידה של 2.5% במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה לרבעון קודם. ירידה נרשמה גם בביקוש לדירות החדשות של 8.4% ומספרן עמד על 8,440 דירות בלבד.

כ 35% מהדירות החדשות בתקו פה שבין מאי 2017 לאפריל 2018 נמכרו במחוז המרכז, כ 18% במ חוז תל אביב, כ 16% במחוז חיפה ו 12% במחוז דרום. במחוז צפון וירושלים נמכרו כ .8%

ראשון לציון בראש

בראש טבלת מכירת הדירות באותה תקופה נמצאת ראשון לציון, בזכות מבצעים מאסיביים של מחיר למשתכן: עלייה של 1,000 דירות חדשות שנמכרו ובסך הכל 1,414 דירות חדשות.

שנייה בטבלת המכירות באותה תקופה היא ירושלים עם 1,110 די רות שנמכרו בה, ירידה של .9% אחרי ירושלים: נתניה עם 912 דירות, ירידה של ,21% וחיפה עם 906 דירות, המשקף ירידה של 13% במכירת הדירות החדשות, לעומת השנה שעברה.

ת"א - ירידה של 50%

ואילו תל אביב, שהובילה במשך זמן רב בטבלת המכירות, רשמה ירידה של 21% ושל 50% בשנתיים האחרונות, והיא נמצאת כעת במ קום השישי עם 881 דירות חדשות בלבד שנמכרו בשנה האחרונה.

גם נתוני הערים האחרות מלמ דים על קיפאון בשוק: רחובות עם ;886 פתח תקווה עם ;827 רמת גן עם ירידה של 30% ל 773 דירות חדשות בלבד; ובאר שבע עם 654 דירות חדשות בלבד שנמכרו בשנה האחרונה, שוב ירידה, של .8%

צילום: דודו גרינשפן

בנייה בנתיבות

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.