טקס פרס רמת גן לספרות

Israel Hayom - - קוראים -

טקס פרס רמת גן למצוינות ספרותית יתקיים ביום חמי שי הבא, 21 ביוני, בבית קרי ניצי ברמת גן. באירוע יקבלו את הפרס הזוכים השנה: תמר לזר )על הרומן "מצילות"( ודן זמל )על הרומן "בלוק"( בקטגו ריית יצירה ספרותית מקורית; עינת צרפתי )על הספר "הש כנים"( בקטגוריית ספרות יל דים מאוירת; ויהונתן דיין )על תרגום "טירת אוטרנטו"( בק טגוריית תרגום יצירה ספרו תית לעברית. במהלך האירוע אף יקבלו פרסים שישה מתושבי רמת גן בקטגוריית ותיקים ונו ער, שהתחרו בתחרות סיפורים קצרים בנושא "החוויה הישרא לית שלי", במסגרת חגיגות 70 שנה למדינת ישראל.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.